Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise (ALVAL) koolitus

Millal:
29. märts 2021 – 30. märts 2021 
Kus:
Veebikoolitus
Sihtrühm:
perearstid, pereõed jt tervishoiutöötajad; peremeditsiini eriala jt meditsiini erialade residendid; tervishoiutöötajaks õppivad üliõpilased 
Dokument läbinule:
Tõend
Keel:
eesti keel
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
Tasuta. Koolitust rahastatakse ESF toetuse andmise tingimused nimetusega
Eesmärk:

ALVALi koolituse eesmärk on võimaldada tervishoiutöötajal pädevalt, kindlalt ja asjakohaselt tõstatada patsiendiga alkoholi tarvitamise teema, seda sobivalt arutada ning viia läbi lühisekkumine, lähtuvalt tõenduspõhistest andmetest. Koolituse käigus saavad osalejad teada alkoholi tarvitamise riskipiiridest, harjutavad sõelumist AUDITiga ja "keerulise" alkoholiteema käsitlemist ning uurivad, millal, kuhu ja kelle juurde saab ja tuleb liigtarvitav patsient edasi suunata.

Kava:

I päev 29.03.2021
9.45 Kogunemine ja registreerimine
10.00 Sissejuhatus: ALVAL Eestis. Ülevaade koolitusest. Lühisekkumine – mis ja miks? Hoiakud alkoholi suhtes
11.30 Puhkepaus
11.45 Takistused ja probleemid. Lühisekkumine lähivaates
13.15 Lõuna
13.45 Alkoholiühikud. Alkoholi tarvitamise riskipiirid. Alkoholiprobleemi tõstatamine. Sõelumine ja tagasiside. Suunamine.
16.00 Esimese koolituspäeva lõpp


II päev 30.03.2021
9.45 Kogunemine ja registreerimine
10.00 Tagasivaade eilsele. Lühisekkumise läbiviimine – põhioskused
11.30 Puhkepaus
11.45 Lühisekkumise läbiviimine – põhioskused
13.15 Lõuna
13.45 Lühisekkumise läbiviimine täies mahus. Kokkuvõte koolitusest.
16.00 Koolituse lõpp

 

Koolitaja: Heli Tähepõld

 
Koolitaja:
-
Kontaktinfo:
Karmen Aasanurm 
Telefon:
659 3829 
Lisainfo:

Registreeru SIIN

Kohtade arv on piiratud (piirarv 10). Rühma täitumise järel registreerimine suletakse.

Juhul, kui olete registreerunud, kuid siiski ei saa osaleda, palume sellest teada anda aadressil: karmen.aasanurm@tai.ee

TAI tagab koolitusel osalejatele mõlemal koolituspäeval toitlustuse ja vajadusel majutuse (tasuta; majutuse korraldab TAI).

Koolitust rahastatakse ESF toetuse andmise tingimuste "Kainem ja tervem Eesti" raames.

 

Oodatav tulemus:

Koolituse läbinud osaleja:

  • teab lühisekkumise mõiste tähendust lähtuvalt alkoholi liigtarvitamisest ja sellega seotud probleemidest;
  • on teadlik lühisekkumise olulisusest riikliku alkoholipoliitika kontekstis;
  • mõistab enda ja teiste tundeid ning hoiakuid seoses alkoholi tarvitamise ja alkoholi tarvitajatega ning nende mõjust lühisekkumise läbiviimisele;
  • teab alkoholiühikuid ja tarvitamise riskipiire;
  • oskab kasutada AUDITit, et objektiivselt hinnata alkoholi tarvitamisest tingitud terviseriske;
  • oskab hinnata, millal ja kuhu tuge ja abi vajav patsient suunata;
  • on valmis kasutama lühisekkumise põhioskusi lähtuvalt konkreetsest patsiendist.