Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Veebikoolitus "Seksuaalkasvatus põhikoolis – baaskursus"

Millal:
26. november 2020 – 06. detsember 2020 00:00
Kus:
Tartu Ülikooli e-õppe Moodle’i keskkond
Sihtrühm:
II ja III kooliastme inimeseõpetuse tunde andvad õpetajad 
Maht:
13 akadeemilist tundi (6 tundi veebikoolitust ja 7 tundi iseseisvat tööd)
Dokument läbinule:
tõend
Keel:
eesti keel
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:
Veebikoolitus: 26.11-06.12.2020
 
Veebiseminar: 02.12.2020 kell 09.00-14.30
 
 
Koolitus toimub Tartu Ülikooli e-õppe Moodle’i keskkonnas kahe nädala jooksul, kokku 13 akadeemilist tundi (6 tundi veebikoolitust ja 7 tundi iseseisvat tööd). Moodle’i keskkonnas leiab õppija kõik kursuse läbimiseks vajaliku: õpijuhised, lingid õppematerjalidele ja ülesannetele, videoloengutele ja piltmaterjalile. Samas keskkonnas toimub ka igapäevane suhtlus ja veebiseminar. Iseseisva töö ülesandeid saab õppija paindlikult ise planeerida. Õppejõud on alati valmis osalejate küsimustele vastama.
 
 
Teemad:
 • seksuaalsuse mõiste
 • noorte seksuaalne areng (seksuaalsuse trepp)
 • muutused murdeeas
 • suhted ja tunded
 • turvaline seksuaalkäitumine 
 • rasestumisvastased meetodid
 • eri tüüpi vägivald suhetes
 
Kava:

Veebiseminari ajakava 02.12.2020

08.45-09.00       kogunemine
09.00-10.30       koolitus
10.30-10.45       paus
10.45-12.15       koolitus
12.15-13.00       lõuna
13.00-14.30       koolitus

     

 

 
Koolitaja:
Kai Part, Merike Kull
Kontaktinfo:
Liisa Maistrov 
Telefon:
659 3923 
Lisainfo:
Ootame Teid koolitusele ja julgustame osalema ka juhul, kui teil puudub varasem veebikoolitusel osalemise kogemus. Kinnitame, et see on jõukohane ning samuti on tagatud sisuline ja tehniline tugi terve kursuse vältel!
 

Koolitusel osalemise tagab registreerimise kinnitus, mis saadetakse osalejatele e-posti teel.

 

NB! Palume registreerimisel märkida isiklik e-posti ja täpne postiaadress (vajalik ÕIS'i e-õppe süsteemi registreerimiseks ning elektroonilise tõendi väljastamiseks)! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. E-posti aadressile saadame elektroonilise tõendi, millele lisame isikukoodi. 
 
Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, milliste koolide esindajad ja kui palju TAI koolitusi on läbinud.
Üldise info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud andmete töötlemisest leiate veebist: http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.

 

 

 
Kava PDF:

Oodatav tulemus:

Koolituse lõpus osaleja:

 • tunneb seksuaalsuse, noorte seksuaalse arengu, murdeea muutuste, suhete ja tunnete, turvalise seksuaalkäitumise ja eri tüüpi suhetes esineva vägivalla teemade käsitlemise lähtekohti inimeseõpetuse tundides;
 • tunneb tõhusaid rasestumisvastaseid meetodeid ja eristab müüte tõenduspõhistest teadmistest;
 • tunneb peamisi nõu- ja abisaamise võimalusi noorte seksuaaltervise valdkonnas;
 • omab ülevaadet koolitusel käsitlevate teemade rakendamiseks inimeseõpetuse tundides.

Registreeri:

Registreerumine on lõppenud