Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Arengulise erivajadusega lapse märkamine ja toetamine

Millal:
03. detsember 2020 10:00 – 17:15
Kus:
Park Inn by Radisson Central Tallinn
Maht:
8 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
elektrooniline tõend
Keel:
venekeelse järeltõlkega
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:

Teemad:

 

Arengulise erivajadusega laps sõime- või lasteaiarühmas. On lapsi, kellega on keeruline rühmas hakkama saada. Samal ajal tuleb säilitada turvaline ja heaolu toetav keskkond nii teistele lastele kui ka personalile. Abiks on toimiv koostöövõrgustik, kuhu kuuluvad lapse arengu ja heaolu eest vastutavad inimesed. Arutame, kuidas sellist koostööd luua ja keda oleks vaja kaasata.
 
Lapse enesehinnangu ja suhtlemisoskuse toetamine kaasamise, mängimise jm süsteemse tegevusega. Normaalne enesehinnang ja enesekindlus on rahuldust pakkuvate inimsuhete loomiseks ning säilitamiseks olulised. Enesehinnangut saab lasteasutuses edukalt kujundada. Selleks õpime koolitusel selgeks mõne praktilise oskuse ja mängu.
 
Lapse käitumise suunamine, et ennetada suuremaid probleeme. Et laste käitumist rühmas suunata, kasutavad õpetajad kindlaid meetodeid. Osa neist aitab probleemset olukorda lahendada, kuid ei toeta lapse harmoonilist arengut, vaid hoopis kahjustab seda. Turvalist arengukeskkonda toetab see, kui reeglites on kokkulepitud ja nendest ka kinni peetakse. 
Kava:
Päevakava
09.30-10.00   kogunemine
10.00-11.30   koolitus
11.30-11.45   paus
11.45-13.15   koolitus
13.15-14.00   lõuna
14.00-15.30   koolitus
15.30-15.45   paus
15.45-17.15   koolitus
 
Koolitaja:
Kärt Käesel
Kontaktinfo:
Liisa Maistrov 
Telefon:
659 3923 
Lisainfo:

Koolitusele on oodatud vene õppekeelega lasteaia personal!

 

Ühest asutusest on oodatud osalema kuni kaks inimest.

 

Kui COVID-19 epidemioloogilise olukorra tõttu kontaktkoolitus ei peaks toimuma, siis toimub koolitus samal
kuupäeval veebikoolitusena (vajadusel täpsem info jooksvalt).

 

Koolitusel osalemise tagab registreerimise kinnitus, mis saadetakse osalejatele e-posti teel. Palume selle puudumisel ise mitte kohale tulla. Täname!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. E-posti aadressile saadame elektroonilise tõendi, millele lisame isikukoodi.
 
Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, milliste koolieelsete lasteasutuste esindajad ja kui palju TAI koolitusi on läbinud.
Üldise info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud andmete töötlemisest leiate veebist: http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.

 

 
Kava PDF:

Oodatav tulemus:

Õpiväljundid ehk koolituspäeva lõpus osaleja:

  • Väärtustab last kui indiviidi, tema huve ja õigusi;
  • Saab aru, milline on arengulise erivajadusega laps ja tema toimetulek rühmas;
  • Oskab välja töötada ja kasutada positiivset käitumist toetavaid reegleid rühmas, suunata laste käitumist sh planeerida ja läbi viia lapse enesehinnangut tõstvat süsteemset tegevust, sekkuda ja tegutseda kriitilises/probleemses olukorras;
  • Teab ja oskab valida mängurepertuaari, mis aitab kaasa iga lapse individuaalsele arengule ja positiivsete suhete kujunemisele rühmas;
  • Mõistab lapse arengu huvides tehtava koostöö tähtsust nii rühmas, lasteasutuses kui väljaspool seda ning teab kaasava hariduse põhimõtteid;
  • Teab, kelle poole vajadusel pöörduda arengulise erivajadusega laste arengu toetamiseks tehtava koostöö algatamiseks või probleemile lahenduse leidmiseks;
  • Teab kust leida olulisi allikaid ja materjale oma töö tõhustamiseks laste vaimse tervise toetamiseks ja probleemide ennetamiseks.

Registreeri:

Registreerimine on lõppenud. Osalejate nimekiri on täis