Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Veebikoolitus "Terved ja turvalised suhted – noorte kohtinguvägivalla ennetamine" IV grupp

Millal:
23. november 2020 – 13. detsember 2020 09:00 – 17:00
Kus:
Tartu Ülikooli e-õppe Moodle’i keskkond
Sihtrühm:
II ja III kooliastmes ja gümnaasiumis inimeseõpetuse, psühholoogia ja perekonnaõpetuse tunde andvad õpetajad, klassiõpetajad, kooli juhtkond ja tugipersonal. 
Maht:
6 akadeemilist auditoorse õppetöö tundi (veebiseminar) ja 14 iseseisva töö tundi
Dokument läbinule:
elektrooniline tõend
Keel:
eesti keel
Korraldaja:
Sotsiaalministeerium, Tartu Ülikooli seksuaaltervise uuringute keskus, Inimeseõpetuse Ühing, Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:
Kursus: 23.11-13.12.2020
 
Veebiseminar: 07.12.2020 kell 10.00-15.30 
 
Kursus toimub Tartu Ülikooli e-õppe Moodle’i keskkonnas kolme nädala jooksul, kokku 20 akadeemilist tundi (6 tundi veebikoolitust ja 14 tundi iseseisvat tööd). Moodle’i keskkonnas leiab õppija kõik kursuse läbimiseks vajaliku: õpijuhised, lingid õppematerjalidele ja ülesannetele, õpilastega tunnis läbiviidavatele ülesandevahenditele, aktiivtöödele ja piltmaterjalile. Siin toimub ka igapäevane suhtlus ja veebiseminar. Iseseisva töö ülesandeid saab õppija paindlikult ise planeerida.

Kava:
Veebiseminari (07.12.20) päevakava reaalajas:

09.45-10.00  kursusele sisenemine
10.00-11.30  koolitus
11.30-11.45  paus
11.45-13.15  koolitus
13.15-14.00  lõuna
14.00-15.30  koolitus
 
Koolitaja:
Kai Part, Merike Kull
Kontaktinfo:
Liisa Maistrov 
Telefon:
659 3923 
Lisainfo:

Koolitusel osalemise tagab registreerimise kinnitus, mis saadetakse osalejatele e-posti teel. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. E-posti aadressile saadame tõendi, millele lisame isikukoodi. Postiaadressile saadame paberkandjal õppematerjali.
 
Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, milliste koolide esindajad ja kui palju TAI koolitusi on läbinud.
Üldise info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud andmete töötlemisest leiate veebist: http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.

 

 

 
Kava PDF:

Oodatav tulemus:

Koolituse lõpus osaleja:

  • Teadvustab kohtinguvägivalda lubavaid ja soodustavaid hoiakuid ja oskab vastavat arutelu õpilaste hulgas läbi viia;
  • Oskab märgata eri kohtinguvägivalla vorme (vaimne, kehaline, seksuaalne, majanduslik) ja oskab metoodiliselt teemat käsitleda õpilastega;
  • Mõistab varajase sekkumise olulisust ja teab, kuidas kohtinguvägivalla juhtumitele reageerida koolikeskkonnas ja otsida abi väljaspool kooli;
  • Teab nõusoleku olulisust seksuaalsuhete loomisel ja oskab metoodiliselt teemat käsitleda;
  • Oskab kasutada juhendmaterjali, väärtustades seejuures turvalise ja toetava keskkonna loomist teemade käsitlemisel.

Registreeri:

Registreerumine on lõppenud