Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Suhtlemisoskuse tarkused tervise teenistuses

Millal:
08. oktoober 2020 – 09. oktoober 2020 10:00 – 17:00
Kus:
Viiking Spa Hotell
Sihtrühm:
Pärnumaa ja Saaremaa kohaliku tasandi otsusetegijad, arvamusliidrid, arendusnõunikud, avaliku ruumi planeerijad, tervisedendajad, ettevõtjad, korrakaitse-, kultuuri-, noorsootöö, sotsiaaltöö jt valdkondade esindajad väljaspool tervishoiusektorit 
Maht:
16 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
Tõend
Keel:
Eesti keel
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut ja Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Saaremaa Vald 
Hind:
Tasuta
Eesmärk:

Koolituspäeva eesmärgiks on arendada tervise edendamisega seotud spetsialistide oskusi arusaadavalt ja selgelt tervisealast infot edastada ning leiduva info usaldusväärsust hinnata.

Koolitust läbivad teemad:

  • Tervisealane kirjaoskus. Usaldusväärsed infokanalid Eestis. Sihtgrupi tervisealase kirjaoskuse taseme hindamine; meetodid, mille abil on võimalik toetada üldelanikkonda ning spetsialiste tervise-alase informatsiooni usaldusväärsuse hindamisel ja kasutamisel.
  • Info presenteerimine erinevatele sihtgruppidele vastavalt nende eelteadmistele (professionaalid vs mitteprofessionaalid), õige formaat, sõnumite selgus; pressiteadete, artiklite ja uudiste koostamine; keelekasutus, s.o. erialase keele asemel lihtsasti mõistetava keele kasutamine. Turundus: kuidas oma sõnumit “maha müüa”?
  • Meedia: kuidas saada kontakti ajakirjanikega, kuidas anda intervjuusid, meediakanalid. Moodsad trendid - sotsiaalmeedia kasutus sihtgruppideni jõudmisel, sh kuidas reageerida ebaadekvaatsele informatsioonile sotsiaalmeedias.
  • Terviseteemaliste sõnumite ühtlustamine oma organisatsioonis, et kõik töötajad oleksid oma sihtgrupile suunatud kommunikatsioonis üheti mõistetavad.
  • Kommunikatsiooni-alaste tegevuste planeerimine KOV arengukavadesse ja tegevusplaanidesse.

 

Kava:

I päev (17.09)

 

9:30 – 10:00 Hommikukohv ja koolitusele registreerimine

10:00 – 12:00 Osalejate ootused.  Sissejuhatus kommunikatsiooniteooriasse. Kommunikatsiooni paradoksid, selge sõnumi edastamise reeglid,  kommunikatsiooniprobleem vs juhtimisprobleem.

12:00 – 12:15 Sirutus- ja kohvipaus

12:15 – 13:30  Tervise alase kirjaoskuse mõiste. Usaldusväärsed infokanalid Eestis. Sihtgrupi tervisealase kirjaoskuse taseme hindamine; meetodid, mille abil on võimalik toetada üldelanikkonda ning spetsialiste tervise-alase informatsiooni usaldusväärsuse hindamisel ja kasutamisel. ­

13:30 – 14:15 Lõuna

14:15 – 15:15  Oma sõnumi konstrueerimine selge sõnumi teooriast lähtuvalt. Positiivsed teesid. Kriitiliste küsimuste ja neile vastuste genereerimine. Võimalikud kontrasõnumid edaspidiseks.                              

15:15 – 15:30  Sirutus- ja kohvipaus

15:30 – 17:00  Mõjusa kõne (teksti) ettevalmistus, personaalne kommunikatsioon, arvestades oma regiooni iseärasusi ja seni omandatud teadmisi.

       

                                       

II päev (18.09)

 

8:45 – 09:00  Hommikukohv

09:00 – 11:00  Grupitööde tulemuste esitlus. Kõnede kuulamine, videoülesvõte, tagasiside esinejale nii teksti sisu kui ka esitluse seisukohast.

11:00 – 11:15  Sirutus- ja kohvipaus

11:15 – 12:45  Info presenteerimine erinevatele sihtgruppidele vastavalt nende eelteadmistele, õige formaat, sõnumite selgus; pressiteadete, artiklite ja uudiste koostamine, ajakirjanikega kontakti saavutamine ja hoidmine; selge eesti keele põhitõed. Moodsad trendid sotsiaalmeedias.

12:45 – 13:30 Lõuna

13:30 – 14:30  Oma organisatsiooni sees terviseteemaliste sõnumite ühtlustamine. Kommunikatsioonitegevuste taktikaline planeerimine. Kommunikatsiooniplaan.

14:30 – 14:45 Sirutus- ja kohvipaus

14:45 – 16:15 Kuidas kommunikatsioon tervisedenduses strateegiliselt muudesse tegevustesse (KOV arengukavad ja tegevusplaanid) sisse planeerida? Sotsiaalpoliitilise kommunikatsiooni eripärad (lobby).

Senise tegevuse hindamine, uus plaan.

Tagasiside koolituspäevadele.

 

* Korraldaja jätab endale õiguse teha koolituse päevakavas vajadusel muudatusi

 
Kontaktinfo:
Karmen Vesselov 
Telefon:
+372 5274097 
Lisainfo:

Õppekavarühm Täiendkoolituse standardis (RT I, 26.06.2015, 9) - tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekavarühm.

 

Koolitust rahastavad Tervise Arengu Instituut, Pärnumaa Omavalitsuste Liit ja Saaremaa Vald.

 

 

Registreeri end koolitusele täites ankeet ning vastates eelküsimustikule SIIN.

Palume registreeruda esimesel võimalusel, hiljemalt 1.10.2020. Kohtade arv on piiratud.

 

 

Osalemise eeldused:

Motivatsioon, täidetud registreerimisvorm