Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Töö lastega peredega, kus esineb lähisuhtevägivalda

Millal:
20. oktoober 2020 – 20. november 2020 
Kus:
Pärnu
Sihtrühm:
kohalike omavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ja nende ülesandeid täitvad sotsiaaltöötajad 
Maht:
24 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
tõend
Keel:
eesti
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:

Lastekaitsetöötaja tunneb perevägivalla toimemehhanisme, mõju lapsele ning teab, mida on võimalik teha lapse ja pere abistamiseks.

Kava:

Koolituse tulemisena osalenu:

  • mõistab perevägivalla olemust ja selle mõjusid lapsele
  • oskab kirjeldada ohvrist vanema psühholoogilist olukorda
  • teab erinevaid riiklikke teenuseid, abivõimalusi perevägivalla ohvritele ja vägivalda tarvitavatele vanematele
  • mõistab võrgustikutöö olulisust perevägivalla juhtumite lahendamisel
  • tunneb perevägivalla juhtumitega töötamist puudutavat seadusandlust, tsiviil- ja kriminaalmenetluse eripärasid

 

20. oktoober 2020

09.30 - 10.00 Saabumine ja registreerimine

10.00 - 11.30 Perevägivalla mõiste, toimemehhanismid, statistika, müüdid

11.30 - 11.45 Kohvipaus

11.45 - 13.15 Vägivaldse lapsevanema vägivaldse käitumise ja ohtlikkuse hindamine

13.15 - 13.45 Lõuna

13.45 - 15.15 Perevägivalla mõju lapse arengule, arengu häiritus ja/või arengu häirumine

15.15 - 15.30 Kohvipaus

15.30 - 17.00 Perevägivalla mõju lapse arengule, arengu häiritus ja/või arengu häirumine

 

21. oktoober 2020

08.30 - 09.00 Saabumine ja registreerumine.

09.00 - 10.30 Perevägivalla mõju lapse arengule, arengu häiritus ja/või arengu häirumine

10.30 - 10.45 Kohvipaus

10.45 - 12.15 Lapse perevägivallas - tunnistaja või ohver, sotsiaalse võrgustiku kaasamine, lapse ohvrist vanema mõistmine, toetamine ja kaasamine.

12.15 - 12.45 Lõuna

12.45 - 14.15 Hea võrgustikutöö ja rollid taasohvristamise vältimiseks

14.15 - 14.30 Kohvipaus

14.30 - 16.00 Riiklikud teenused peredele, kus esineb lähisuhtevägivalda.

 

20. november 2020

09.30-10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00-11.30 Lapse toetamine tsiviilkohtumenetluses

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Lapse toetamine tsiviilkohtumenetluses

13.15-13.45 Lõuna

13.45-15.15 Lapse toetamine tsiviilkohtumenetluses

15.15-15.30 Kohvipaus

15.30-17.00 Kriminaalmenetlus

 

 
Koolitaja:
Mariana Saksniit, Anne Haller, Katrin Pihlap, Maiju Mumm
Kontaktinfo:
Riina Põder 
Telefon:
6593929 
Lisainfo:

Koolitajad:

Mariana Saksniit - kliiniline lapsepsühholoog, perevägivalla ekspert, MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus, Tartu Seksuaaltervise Kliinik

Katrin Pihlap - Sotsiaalkindlustusameti Lastekaitse osakonna konsultant

Maiju Mumm - Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi- ja ennetusteenuste osakonna juhtivspetsialist

Anne Haller - jurist, MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus

Maht: 24 akadeemilist auditoorse töö tundi

 GRUPP ON TÄITUNUD

Juhul, kui Te olete registreerunud, kuid siiski ei saa osaleda, palume sellest teada anda võimalikult kiiresti aadressil: riina.poder@tai.ee.
 

Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. Töökoha postiaadressile saadame tõendi, millele lisame isikukoodi. Hariduse ja tööstaaži kohta käiva info edastame koolitajale üldistatud kujul kui taustateadmise osalejate teadmiste ja oskuste kohta. 

Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, kui palju koolitusi on üks lastekaitsetöötaja või kohalik omavalitsus läbinud või kui palju on erinevate sihtgruppide esindajaid TAI koolitustel käinud ja millistel.
Üldise info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud andmete töötlemisest leiate veebist: http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.

 

Registreeri:

Registreerimine on lõppenud. Osalejate nimekiri on täis