Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Töö lapse ja perega

Millal:
01. oktoober 2020 – 10. november 2020 
Kus:
Tartu, Ahhaa keskus
Sihtrühm:
kohalike omavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ja nende ülesandeid täitvad sotsiaaltöötajad 
Maht:
40 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
tõend
Keel:
eesti
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut  
Hind:
tasuta
Eesmärk:

lastekaitsetöötaja toetab abivajava lapse heaolu tagamiseks perekonda ja kaasab last.

Kava:

Koolitusel osalenu:

  • Näeb perekonda süsteemina, oskab määrata pere arengufaasi ja teab, milliste ülesannetega peab pere selles toime tulema.
  • Oskab genogrammi oma töös kasutada algtasemel.
  • Oskab rääkida lapsevanema(te)le lastekaitse ootustest ja väljavaadetest, samal ajal kaasates pereliikmeid koostööle muutuste tekitamisel.
  • Teab baastasemel lapsekeskse vestluse põhimõtteid ja arvestab nendega oma igapäevases töös, sh teab lapse õiguste juhtpõhimõtet "lapse osalemine" ning suudab arvestada sellega oma töös. 
  • Oskab juhtumeid menetledes küsida lapse arvamust, teab eetilisi põhimõtteid lastega suhtlemisel ja oskab neid rakendada töös; teab erinevaid suhtlusvahendeid ja oskab neid vajadusel kasutada.
  • Tunneb ja märkab erinevaid kriisireaktsioone ning oskab suhelda perega kriisiolukorras.
  • Mõistab oma rolli asendushooldusel elava lapse ja tema perega töötades, sh vajadust säilitada asendushooldusel elava lapse identiteet lähtudes lapse parimatest huvidest.

 

1. oktoober 2020

Koolitus toimub konverentsikeskuses.

 9.30 -  10.00 Saabumine ja hommikukohv

10.00 - 11.30 Sissejuhatus. Kontakti loomine perekonnaga.    

11.30 - 11.45 Kohvipaus

11.45 - 13.15 Tugevustel põhinev lähenemine     

13.15 - 13.45 Lõuna

13.45 - 15.15 Koostöö perekonnaga lahenduskeskse mõtlemise kujundamiseks  

15.15 - 15.30 Kohvipaus

15.30 - 17.00 Koostöö perekonnaga lahenduskeskse mõtlemise kujundamiseks   

 

2. oktoober 2020

Koolitus toimub konverentsikeskuses.

 8.30 - 09.00 Saabumine ja hommikukohv

09.00 - 10.30 Lapsekeskne lähenemine. Põhimõtted lapsega vestlemisel. Suhtlusviisid ja -vahendid.

10.30 - 10.45 Kohvipaus

10.45 - 12.15 Vestlus lapsega ja kutse-eetika.

12.15 - 12.45 Lõuna

12.45 - 14.15 Lapse areng - väikelapsed ja teismelised.

14.15 - 14.30 Kohvipaus

14.30 - 16.00 Suhtlemine lastega - väärkoheldud lapse suunamine vastavale teenusele

 

26. oktoober 2020 - veebiseminar

Osalejatele saadetakse meilile link veebiseminaril osalemiseks.

09.45 - 10.00 Registreerimine veebiseminari keskkonda

10.00 - 11.30 Perekonna mõiste. Erinevad peretüübid. Perekond kui süsteem, laps selle osana. Perekond kui avatud süsteem.

11.30 - 12.00 Paus

12.00 - 13.30 Pere arengufaasid, kärgpere eripärad.


29. oktoober 2020 - veebiseminar

Osalejatele saadetakse meilile link veebiseminaril osalemiseks.

09.45 - 10.00 Registreerimine veebiseminari keskkonda

10.00 - 11.30 Asendushoolduse erinevad vormid. Hooldusperede värbamine ja regulaarne toetus.

11.30 - 12.00 Paus

12.00 - 13.30 Asendushooldusel elava lapse identiteet. Päritoluperega suhte hoidmise olulisus.

 

10. november 2020

Koolitus toimub konverentsikeskuses.

09.30 - 10.00 Saabumine ja hommikukohv

10.00 - 11.30 Genogramm ja selle kasutamine töös peredega.

11.30 - 11.45 Kohvipaus

11.45 - 13.15 Genogrammi praktilised harjutused

13.15 - 13.45 Lõuna

13.45 - 15.15 Kriisi mõiste. Traumaatiliste sündmuste mõjust lapsele ja teistele pereliikmetele.

15.15 - 15.30 Kohvipaus

15.30 - 17.00 Suhtlemine perega kriisiolukorras. Psühholoogilise esmaabi olemus. Kriisinõustamine.

 

Kodutööd koolitusel: kirjalikud küsimused lapse ja perega vestlemise ning lapse arenguetappid kohta; koolitusel alustatud genogrammi lõpetamine.

 
Koolitaja:
Elmet Puhm, Maria Žuravljova, Sirje Agan-Liive
Kontaktinfo:
Riina Põder 
Telefon:
6593929 
Lisainfo:

Koolitajad:

Maria Žuravljova – TÜ Narva Kolledži programmijuht.
Elmet Puhm - SOS Lasteküla teenuste kvaliteedijuht.
Sirje Agan-Liive - pereterapeut ja kriisipsühholoog


Õppe maht: 
40 akadeemilist tundi, millest 32 on auditoorne ja 8 iseseisev töö.

Koolitus toimub osaliselt auditoorse tööna ja osaliselt veebiseminari vormis.
________________________________________________________________ 

Juhul, kui olete registreerunud, kuid siiski ei saa osaleda, palume teadet aadressil: riina.poder@tai.ee

Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. Töökoha postiaadressile saadame tõendi, millele lisame isikukoodi. Hariduse ja tööstaaži kohta käiva info edastame koolitajale üldistatud kujul kui taustateadmise osalejate teadmiste ja oskuste kohta. 

Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, kui palju koolitusi on üks lastekaitsetöötaja või kohalik omavalitsus läbinud või kui palju on erinevate sihtgruppide esindajaid TAI koolitustel käinud ja millistel.
Üldise info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud andmete töötlemisest leiate veebist: http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.