Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Nõustamisoskuste täiendamise koolitus

Millal:
21. mai 2020 – 28. august 2020 
Kus:
Tallinn
Sihtrühm:
vaimse tervise õed, pereõed, teised tervishoiutöötajad, tervishoiutöötajaks õppivad üliõpilased, teised alkoholitarvitamise häirega patsiendiga/kliendiga töötavad spetsialistid, sh psühholoogid, sotsiaaltöötajad  
Dokument läbinule:
Tunnistus
Keel:
eesti keel
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:

Nõustamisoskuste täiendamise koolituse eesmärk on täiendada ja arendada osalejate nõustamisoskusi tööks alkoholi liigtarvitava patsiendiga. Koolitusel käsitletakse tervishoiutöötaja hoiakuid nõustamissuhtes, koostöösuhte loomist, resistentsuse ja ambivalentsusega toimetulekuviise. Harjutatakse küsitlemis- ja kuulamisoskusi, peatutakse läbirääkimiste ja grupi nõustamise oskustel. Koolitusele järgneb seminar, mille käigus osalejad peegeldavad nõustamisoskuste praktiseerimisest saadud kogemusi ning toimub juhtumite arutelu.

Kava:

I moodul 21.-22.05.2020
II moodul 11.-12.06.2020
III moodul 28.08.2020

 
Koolitaja:
Inga Ignatieva
Kontaktinfo:
Karmen Aasanurm 
Telefon:
659 3829 
Lisainfo:

Registreeru SIIN

Kohtade arv on piiratud (piirarv 20, minimaalne osalejate arv 12). Rühma täitumise järel registreerimine suletakse.

 

Juhul, kui olete registreerunud, kuid siiski ei saa osaleda, palume sellest teada anda aadressil: karmen.aasanurm@tai.ee

TAI tagab koolitusel osalejatele mõlemal koolituspäeval toitlustuse ja vajadusel majutuse (tasuta; majutuse korraldab TAI).

 

Koolitust rahastatakse ESF toetuse andmise tingimuste "Kainem ja tervem Eesti" raames.

 

Oodatav tulemus:

Pärast koolituse läbimist osaleja:

  • on teadlik enda hoiakutest alkoholi liigtarvitamisse ja motivatsioonist töötada alkoholitarvitamise häirega patsientide ja nende lähedastega;
  • teab nõustatavaga koostöösuhte loomise põhimõtteid ning viise toimetulekuks resistentsusega;
  • valdab olulisemaid tulemusliku nõustamise läbiviimiseks vajalikke oskusi, sh aktiivne kuulamine, edasiviiv küsitlemine, fookuse hoidmine, läbirääkimisoskus, jõustamine, emotsionaalne toetamine jm;
  • on valmis rakendama erinevaid oskusi alkoholi liigtarvitavate patsientide ja nende lähedaste nõustamisel oma erialase pädevuse piires.