Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Terved ja turvalised suhted – noorte kohtinguvägivalla ennetamine / Здоровые и безопасные отношения - предупреждение насилия на свиданиях подростков

Millal:
17. september 2020 10:30 – 17:15
Kus:
Tartu Ülikooli Narva Kolledž
Sihtrühm:
II ja III kooliastmes ja gümnaasiumis inimeseõpetuse, psühholoogia ja perekonnaõpetuse tunde andvad õpetajad, klassiõpetajad, kooli juhtkond ja tugipersonal / для преподавателей человековедения, психологии и учениии о семье, работающих в гимназии и II 
Maht:
8 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
tõend
Keel:
eesti keeles, venekeelse järeltõlkega
Korraldaja:
Tartu Ülikooli seksuaaltervise uuringute keskus, Inimeseõpetuse Ühing, Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Kava:

Päevakava / Программа 

 
10.30-11.00       kogunemine / сбор участников
11.00-12.30       koolitus / занятия
12.30-13.30       koolitus / занятия
13.30-14.00       paus ja eine / пауза и обед
14.00-15.30       koolitus / занятия
15.30-15.45       paus / пауза
15.45-17.15       koolitus ja kokkuvõtted / занятия, заключение
 
Koolitaja:
Kai Part, Merike Kull
Kontaktinfo:
Liisa Maistrov 
Telefon:
659 3923 
Lisainfo:

Koolitusel osalemise tagab registreerimise kinnitus, mis saadetakse osalejatele e-posti teel. Palume selle puudumisel ise mitte kohale tulla. Täname!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. Töökoha postiaadressile saadame tõendi, millele lisame isikukoodi. 
 
Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, milliste koolieelsete lasteasutuste esindajad ja kui palju TAI koolitusi on läbinud.
Üldise info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud andmete töötlemisest leiate veebist: http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.

 

 

 
Kava PDF:

Oodatav tulemus:

Õpiväljundid ehk koolituspäevade lõpus osaleja:

 • Teadvustab kohtinguvägivalda lubavaid ja soodustavaid hoiakuid ja oskab vastavat arutelu õpilaste hulgas läbi viia
 • Oskab märgata eri kohtinguvägivalla vorme (vaimne, kehaline, seksuaalne, majanduslik) ja läbi viia vastavaid aktiivõppeharjutusi õpilaste hulgas
 • Mõistab varajase sekkumise olulisust ja teab, kuidas kohtinguvägivalla juhtumitele reageerida koolikeskkonnas ja otsida abi väljaspool kooli
 • Teab nõusoleku olulisust seksuaalsuhete loomisel ja oskab metoodiliselt teemat käsitleda
 • Oskab rääkida kohtinguvägivalla teemadel noorte, lapsevanemate ja kolleegidega
 • Suudab luua kohtinguvägivallaga seotud teemade käsitlemisel turvalise ja toetava õhkkonna
 • Teab, milline on koolitusel tutvustatava juhendmaterjali struktuur, sisu ja oskab seda kasutada
 
Результаты обучения, т.е. в конце учебного дня участник:
 • Знает, какие установки  позволяют и способствуют насилию на свиданиях, и умеет проводить соответствующие дискуссии среди учащихся
 • Умеет распознавать различные формы насилия на свиданиях (психическое, физическое, сексуальное, экономическое) и проводить соответствующие активные упражнения среди учащихся.
 • Понимает важность раннего вмешательства и знает, как реагировать на случаи насилия на свиданиях в школьной среде и обращаться за помощью вне школы.
 • Знает о важности согласия в формировании сексуальных отношений и способен методически рассматривать данную тему
 • Умеет говорить с молодыми людьми, родителями и коллегами о насилии на свиданиях
 • Способен создать безопасную и поддерживающую атмосферу при рассмотрении тем, связанных   с насилием на свиданиях
 • Знает структуру, содержание учебного материала курса и умеет им пользоваться
 

 


Registreeri:

Registreerumine on lõppenud