Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Arengulise erivajadusega lapse märkamine ja toetamine

Millal:
06. november 2019 10:00 – 17:15
Kus:
Hotell Tartu konverentsikeskus
Maht:
8 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
tõend
Keel:
eesti
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Kava:

Päevakava


09.30-10.00   kogunemine
10.00-11.30   koolitus
11.30-11.45   paus
11.45-13.15   koolitus
13.15-14.00   lõuna
14.00-15.30   koolitus
15.30-15.45   paus
15.45-17.15   koolitus

 
Koolitaja:
Kärt Käesel
Kontaktinfo:
Liisa Maistrov 
Telefon:
659 3923 
Lisainfo:

Koolitusel osalemise tagab registreerimise kinnitus, mis saadetakse osalejatele e-posti teel. Palume selle puudumisel ise mitte kohale tulla. Täname!

 

Oodatav tulemus:

Õpiväljundid ehk koolituspäeva lõpus osaleja:

  • Väärtustab last kui indiviidi, tema huve ja õigusi;
  • Saab aru, milline on arengulise erivajadusega laps ja tema toimetulek rühmas;
  • Oskab välja töötada ja kasutada positiivset käitumist toetavaid reegleid rühmas, suunata laste käitumist sh planeerida ja läbi viia lapse enesehinnangut tõstvat süsteemset tegevust, sekkuda ja tegutseda kriitilises/probleemses olukorras;
  • Teab ja oskab valida mängurepertuaari, mis aitab kaasa iga lapse individuaalsele arengule ja positiivsete suhete kujunemisele rühmas;
  • Mõistab lapse arengu huvides tehtava koostöö tähtsust nii rühmas, lasteasutuses kui väljaspool seda ning teab kaasava hariduse põhimõtteid;
  • Teab, kelle poole vajadusel pöörduda arengulise erivajadusega laste arengu toetamiseks tehtava koostöö algatamiseks või probleemile lahenduse leidmiseks;
  • Teab kust leida olulisi allikaid ja materjale oma töö tõhustamiseks laste vaimse tervise toetamiseks ja probleemide ennetamiseks.

Registreeri:

COM_JEM_WRONG_STATE_FOR_REGISTER