Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

KOOLITUS TÜHISTATUD Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus (1.–5. klass) (vene keeles)

Millal:
21. november 2019 10:00 – 16:15
Kus:
Tervise Arengu Instituut
Sihtrühm:
klassiõpetajad, inimeseõpetuse õpetajad, tugispetsialistid 
Maht:
7 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
Tõend
Keel:
vene keel
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:

Koolituse eesmärk on toetada õpetajaid eelteadmistega ja metoodiliste oskustega uimastite teema käsitlemisel ning sotsiaalsete oskuste arendamisel uimastiennetuse teemade valdkonnas.

Kava:

 

09.4510.00  Hommikukohv ja koolitusele registreerimine

 

10.0011.45  Tutvumine, sissejuhatus teemasse ja õpetajaraamatu tutvustus
                      Ülevaade noorte uimastitarvitamise hetkeolukorrast, normatiivsete ootuste olulisus
                      Efektiivsete koolipõhiste uimastiennetusprogrammide põhimõtted

 

11.4512.30  Lõuna

 

12.3014.15  Otsuste langetamise metoodika
                      Ülevaade enamlevinud uimastitest ja uimastiseotuse astmed
                      Enesejuhtimise metoodika

 

14.15–14.30  Kohvipaus

 

14.30–16.15  Otsuste langetamise metoodika
                      Suhtlemisoskuste arendamise metoodika
                      Kokkuvõte koolitusest, koduse ülesande ja jätkutoe tutvustus. Tagasiside

 
Koolitaja:
Julia Kashina
Kontaktinfo:
Merle Lust 
Telefon:
659 3844 
Lisainfo:

Õppekavarühm: aineõpetajate koolitus 

Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa osaleda, siis palun andke sellest kindlasti eelnevalt teada merle.lust@tai.ee

Registreerunud osaleja e-posti aadressile saadetakse täpne informatsioon hiljemalt 5 päeva enne koolituspäeva toimumist.

 

Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. Töökoha postiaadressile saadame tõendi, millele lisame isikukoodi.

Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks, et kui palju on erinevate sihtgruppide esindajaid TAI koolitustel käinud ja millistel.
Üldise info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud andmete töötlemisest leiate veebist: http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.

 
Kava PDF:

Oodatav tulemus:

Osalejate õpiväljundid:

  • rakendab kriitilise mõtlemise ja otsuste langetamise oskuste, suhtlemisoskuste ning enesejuhtimisoskuste arendamise metoodikat;
  • oskab loetleda efektiivsete koolipõhiste ennetusprogrammide põhimõtteid;
  • analüüsib Eesti noorte uimastitarvitamise hetkeolukorda ja suundumusi;
  • omab ülevaadet Eestis enamlevinud uimastitest ja kirjeldab uimastisõltuvuse kujunemise protsessi;
  • oskab ainetundides kasutada riikliku õppekava rakendamisel uimastiennetuse õpetajaraamatut.