Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Lastekaitsetöö õiguslikud alused

Millal:
09. oktoober 2019 – 13. november 2019 10:00 – 17:00
Kus:
Tartu
Sihtrühm:
kohalike omavalitsuste, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ja nende ülesandeid täitvad sotsiaaltöötajad 
Maht:
26 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
tõend
Keel:
eesti
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:

ülevaade kohaliku tasandi lastekaitsetööd reguleerivast riigisisesest ja rahvusvahelisest õigusest. 

Kava:

 9. oktoober 2019

  9.30 – 10.00 Saabumine ja registreerumine

10.00 – 11.30 Lapse õigused, lapse parim huvi (LÕK printsiibid) – Õiguskantsleri Kantselei laste ja noorte õiguste osakonna esindajad.

11.30 – 11.45 Kohvipaus

 11.45 – 13.15 Tutvumine. Tsiviilkohtumenetlus. Hagimenetlus ja hagita menetlus. Laps menetluses. Lastekaitsetöötaja menetluses.

13.15 – 13.45 Lõuna

13.45 – 15.15 Hooldusõigus. Isikuhooldusõigus, varahooldusõigus, otsustusõigus. Ühine hooldusõigus ja selle lõpetamine. 

15.15 – 15.30 Kohvipaus

15.30 – 17.00  Ainuhooldusõigus. Hooldusõiguse peatamine. Hooldusõiguse piiramine.Hooldusõiguse täielik äravõtmine. Hooldusõiguse taastamine.

13. november 2019 

  9.30 – 10.00 Saabumine ja registreerumine

10.00 – 11.30 Eestkoste ja erieestkoste. Suhtlusõigus. Suhtluskorra kindlaksmääramine. Lepitusmenetlus. Suhtlusõiguse piiramine. 

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 13.15 Haldusmenetlus. Haldusmenetluse põhimõtted. Haldusakt ja haldustoiming. Vaidlustamine. Lapse eraldamine perekonnast, sellega seotud toimingud. 

13.15 – 13.45 Lõuna

13.45 – 15.15 Täitemenetlus. Täitemenetluse algatamine. Sunniraha määramine. Lapse üleandmine. Suhtluskorra sundtäitmine. 

15.15 – 15.30 Kohvipaus

15.30 – 17.00 KOV kohustused ja õigused. Kohtuvälised kokkulepped, kohtuvaidlused. Ettekirjutus. Arvamuste ja avalduste koostamine. KOV eestkostjana. Laps ja lastekaitsetöötaja kriminaalmenetluses. Lapserööv. 


Kodutöö:
 kohtule arvamuse koostamine etteantud juhtumist lähtuvalt (peale koolitust, sellele annavad koolitajad tagasiside)

 
Koolitaja:
Andres Aru, Kristi Paron, Kati Valma, Karina Lõhmus-Ein
Kontaktinfo:
Riina Põder 
Telefon:
6593929 
Lisainfo:

Täname koolituskava koostamise eest MTÜ Lastekaitse Liitu koostöös Õiguskantsleri Kantseleiga!


Koolitajad:      
                Andres Aru ja Kristi Paron – Õiguskantsleri Kantselei laste ja noorte õiguste osakonna esindajad

Kati Valma – Tallinna Nõmme Linnaosavalitsuse lastekaitse peaspetsialist

Karina Lõhmus-Ein – vandeadvokaat ja Eesti Advokatuuri perekonnaõiguse komisjoni liige


Maht:
26 akadeemilist tundi, millest 16 on auditoorne töö ja 10 tundi iseseisev töö.

Õppekava rühm: sotsiaaltöö ja nõustamine.
----------------------------------------------------------- 

GRUPP ON TÄITUNUD

Juhul, kui olete registreerunud, kuid siiski ei saa osaleda, palume sellest teada anda aadressil: 
riina.poder@tai.ee.

 

Oodatav tulemus:

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Teab lapse õigusi ning lapse parima huvi väljaselgitamise põhimõtteid ja protsessi.
  • Teab oma õigusi ja kohustusi lapse huvide kaitsmisel, sh isikuandmete kaitse põhimõtteid koostööpartnerite ja meediaga suheldes.
  • Mõistab vanema ja lapse õigussuhte olemust, lapse perest eraldamise protsessi õiguslikke aluseid.
  • Saab aru enda kui spetsialisti rollist erinevates menetlustes, haldusmenetluse õiguslikest alustest ja kaalutlusotsuse tegemise põhimõtetest.
  • Teab, millised on kohaliku omavalitsuse kohustused lastega seotud menetlustes ja oskab koostada avaldusi ja arvamusi kohtule.
  • Teab kohaliku omavalitsuse kohustusi eestkostjana ning selle teostamiseks vajalikke toiminguid.