Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile (6.–9. klass)

Millal:
24. aprill 2019 10:00 – 16:15
Kus:
Tervise Arengu Instituut
Sihtrühm:
põhikooli inimeseõpetuse õpetajad, klassijuhatajad, koolis töötavad tugispetsialistid, aineõpetajad 
Maht:
7 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
Tõend
Keel:
vene keel
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:

Koolituse eesmärk on toetada õpetajaid eelteadmistega ja metoodiliste oskustega uimastite teema käsitlemisel ning sotsiaalsete oskuste arendamisel uimastiennetuse teemade valdkonnas.

Kava:

 

09.4510.00  Hommikukohv ja koolitusele registreerimine

 

10.0011.45 Tutvumine, sissejuhatus teemasse ja õpetajaraamatu tutvustus
                    Ülevaade noorte uimastitarvitamise hetkeolukorrast, normatiivsete ootuste olulisus
                    Efektiivsete koolipõhiste uimastiennetusprogrammide põhimõtted.

11.4512.30 Lõuna

 

12.3014.15 Otsuste langetamise metoodika
                    Ülevaade enamlevinud uimastitest ja uimastiseotuse astmed
                    Kanepi poolt ja vastu (väitlus)

 

14.1514.30 Paus

 

14.3016.15 Enesejuhtimise metoodika
                    Suhtlemisoskuste arendamise metoodika
                    Kokkuvõte koolitusest, koduse ülesande ja jätkutoe tutvustus. Tagasiside

 
Koolitaja:
Julia Kashina
Kontaktinfo:
Merle Lust 
Telefon:
659 3844 
Lisainfo:

Õppekavarühm: aineõpetajate koolitus 

Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa osaleda, siis palun andke sellest kindlasti eelnevalt teada merle.lust@tai.ee

Registreerunud osaleja e-posti aadressile saadetakse täpne informatsioon hiljemalt 5 päeva enne koolituspäeva toimumist.

 

Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. Töökoha postiaadressile saadame tõendi, millele lisame isikukoodi.

Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks, et kui palju on erinevate sihtgruppide esindajaid TAI koolitustel käinud ja millistel.
Üldise info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud andmete töötlemisest leiate veebist: http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.

 
Kava PDF:

Oodatav tulemus:

Osalejate õpiväljundid:

  • rakendab kriitilise mõtlemise ja otsuste langetamise oskuste, suhtlemisoskuste ning enesejuhtimisoskuste arendamise metoodikat;
  • oskab loetleda efektiivsete koolipõhiste ennetusprogrammide põhimõtteid;
  • analüüsib Eesti noorte uimastitarvitamise hetkeolukorda ja suundumusi;
  • omab ülevaadet Eestis enamlevinud uimastitest ja kirjeldab uimastisõltuvuse kujunemise protsessi;
  • oskab ainetundides kasutada riikliku õppekava rakendamisel uimastiennetuse õpetajaraamatut.

Registreeri:

COM_JEM_WRONG_STATE_FOR_REGISTER