Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Arengulise erivajadusega lapse märkamine ja toetamine

Millal:
10. aprill 2019 10:00 – 17:15
Kus:
Tervise Arengu Instituut
Sihtrühm:
vene õppekeelega lasteaia personal 
Maht:
8 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
tõend
Keel:
venekeelse järeltõlkega
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Kava:

Päevakava

09.30-10.00   kogunemine
10.00-11.30   koolitus
11.30-11.45   paus
11.45-13.15   koolitus
13.15-14.00   lõuna
14.00-15.30   koolitus
15.30-15.45   paus
15.45-17.15   koolitus

 
Koolitaja:
Kärt Käesel
Kontaktinfo:
Liisa Maistrov 
Telefon:
659 3923 
Lisainfo:

Ühest asutusest on võimalus osaleda kõige rohkem kahel inimesel.

 

Koolitusel osalemise tagab registreerimise kinnitus, mis saadetakse osalejatele e-posti teel 12. nädalal. Palume selle puudumisel ise mitte kohale tulla. Täname!

 
Juhul, kui olete registreerunud, kuid siiski ei saa osaleda, palume sellest teada anda aadressil: liisa.maistrov@tai.ee.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. Töökoha postiaadressile saadame tõendi, millele lisame isikukoodi. 
 
Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, milliste koolieelsete lasteasutuste esindajad ja kui palju TAI koolitusi on läbinud.
Üldise info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud andmete töötlemisest leiate veebist: http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.

 

 
Kava PDF:

Oodatav tulemus:

Õpiväljundid ehk koolituspäeva lõpus osaleja:

  • väärtustab last kui indiviidi, tema huve ja õigusi;
  • saab aru, milline on arengulise erivajadusega laps ja tema toimetulek rühmas;
  • oskab luua ja kasutada rühmas positiivset käitumist toetavaid reegleid, suunata laste käitumist, sh plaanida ja ellu viia lapse enesehinnangut tõstvat süsteemset tegevust, sekkuda ja tegutseda probleemses olukorras;
  • tunneb ja oskab valida neid mänge, mis aitavad kaasa iga lapse individuaalsele arengule ja kujundavad rühmas positiivsed suhted;
  • mõistab lapse arengu huvides tehtava koostöö tähtsust nii rühmas, lasteasutuses kui ka väljaspool seda ning teab kaasava hariduskorralduse põhimõtteid
  • teab, kelle poole vajaduse korral pöörduda, et algatada arengulise erivajadusega lapse toetamiseks koostöö või leida probleemile lahendus;
  • teab kust leida olulisi allikaid ja materjale oma töö tõhustamiseks laste vaimse tervise toetamiseks ja probleemide ennetamiseks.

Registreeri:

COM_JEM_WRONG_STATE_FOR_REGISTER