Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Töö uimasteid tarvitava vanemaga

Millal:
22. oktoober 2019 – 23. oktoober 2019 
Kus:
Konverentsikeskus Strand
Sihtrühm:
kohalike omavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ja nende ülesandeid täitvad sotsiaaltöötajad 
Maht:
12 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
tõend
Keel:
eesti
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:

Koolitusel osalejad mõistavad sõltuvuskäitumist, loovad usalduslikku kontakti uimasteid tarvitava lapsevanemaga ning rakendavad oma töös individuaalse lähenemise printsiipi lapse parema heaolu saavutamiseks.

Kava:

Koolitusel osalenu:

  • Teab, millised uimastisõltlastele suunatud abiteenused Eestis on ning oskab edastada seda infot abivajajatele.
  • Mõistab uimastisõltuvuse olemust, tarvitaja käitumise spetsiifikat ja uimasteid tarvitava vanema lapse vajadusi.
  • Oskab ära tunda uimastisõltlaste ning hinnata uimastisõltlase perekonna olukorda ja vajadusi. Oskab hinnata, millisel määral on lapse heaolu vanema tarvitamise tõttu mõjutatud. Oskab juhtumipõhiselt planeerida tegevusi lapse abistamiseks ja motiveerida uimastisõltuvusega inimest pöörduma abi saamiseks erinevate institutsioonide poole.

 

22. oktoober 2019

09.30-10.00 Registreerimine 

10.00-11.30 Sissejuhatus. Sõltuvusest üldiselt: uimastisõltuvuse kui haiguse kujunemine, 
                    tarvitamisega seotud tagajärjed tervisele, sotsiaalsele olukorrale ja perekonnale lapse
                    vajadustest lähtuvalt. Uimastite tarvitamisega seotud müüdid.

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Töö sõltlastega: uimastisõltuvusega inimese äratundmine, sh laps. Erinevad ained. Kuidas
                     suhelda uimastisõltlasega usaldusliku kontakti saavutamiseks. Uimastisõltuvuse 
                     mõju vanemlusele, individuaalne lähenemine lapse ja pere olukorra hindamisel.

13.15-13.45 Lõuna

13.45-15.15 Kogemusnõustaja lugu.

 

23. oktoober 2019

09.30-10.00 Registreerimine

10.00-11.30 Vanema suutlikkus ja lapse heaolu hindamise kolmnurk. Grupitöö: uimasteid tarvitava
                    vanema juhtumikorraldus.

11.30-11.45 Kohvipaus.

11.45-13.15 Grupitöö jätkub. Eestis pakutavad teenused sõltlastele.

13.15-13.45 Lõuna.

13.45-15.15 Koostöö lastekaitse ja uimastisõltuvusega inimestele abiteenuseid osutavate
                    organisatsioonidega: kuidas julgustada vanemat pöörduma KOV lastekaitsetöötaja poole,
                    koostöö erinevate organisatsioonide vahel, kes pakuvad teenuseid uimastivõltuvusega
                    inimestele.

 

 
Koolitaja:
Kaja Laidre
Kontaktinfo:
Riina Põder 
Telefon:
6593929 
Lisainfo:

Koolitajad:

Kaja Laidre - Viljandi Haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsiooni järelteenuse sotsiaaltöötaja. Teda toetab koolitamisel Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötaja Maarika Tarum.

Õppe maht: 12 akadeemilist tundi.

Juhul, kui olete registreerunud, kuid siiski ei saa osaleda, palume sellest teada anda aadressil riina.poder@tai.ee.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. Töökoha postiaadressile saadame tõendi, millele lisame isikukoodi. Hariduse ja tööstaaži kohta käiva info edastame koolitajale üldistatud kujul kui taustateadmise osalejate teadmiste ja oskuste kohta. 

Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, kui palju koolitusi on üks lastekaitsetöötaja või kohalik omavalitsus läbinud või kui palju on erinevate sihtgruppide esindajaid TAI koolitustel käinud ja millistel.
Üldise info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud andmete töötlemisest leiate veebist: http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.