Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Professionaalne kestvus ja tööpingete ennetamine

Millal:
24. aprill 2019 – 25. aprill 2019 
Kus:
Tervise Arengu Instituut
Sihtrühm:
kohalike omavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ja nende ülesandeid täitvad sotsiaaltöötajad 
Maht:
16 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
tõend
Keel:
eesti
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:

Põhiteadmised, kuidas tagada enda professionaalne kestvus ja kaitsta end tööst tulenevate pingete eest.

Kava:

Koolitusel osalenu:

  • on analüüsinud enda tugevaid ja nõrku külgi ning teab põhimõtteid, mis aitavad läbipõlemist ennetada
  • on koostanud isikliku pingete maandamise strateegia
  • on koolituse käigus läbitöötatud praktiliste harjutuste kaudu tööpingeid maandanud ja jaganud oma kogemusi kolleegidega

24. aprill 2019

  9.30-10.00 Saabumine ja registreerimine 

10.00-11.30 Lastekaitsetöötaja kui abistava elukutse esindaja ja sellest tulenev läbipõlemisoht.
STAMINA (Osborn 2004) – professionaalse kestvuse (elujõu) hoidmise ja taastamise 7 põhimõtet – uskumuste süsteem, mis hoiab läbipõlemise eest.

 11.30-11.45 Kohvipaus

 11.45-13.15 Põhimõte 1. S (selecttivity) – valikulisuse põhimõtte rakendamine oma töö korraldamisel. Professionaalne identiteet, isiklik visioon ja missioon – nende olulisus pingete ärahoidmisel. Enda uskumuste süsteemi analüüs ja hindamine. Praktilised harjutused – töö enda professionaalse identiteediga. Oma kogemuste jagamine kaaskolleegidega.

 13.15-13.45 Lõuna

 13.45-15.15 Põhimõte 2. T (temporal sensitivity) – tundlikus aja suhtes ja perspektiivi tunnetamine.

 15.15-15.30 Kohvipaus

 15.30-17.00 Põhimõte 3. A (accountability) – vastutuse võtmine ja enda professionaalse mõju tajumine. Praktilised harjutused ning teise ja kolmanda põhimõtte rakendamisviiside leidmine enda jaoks. Oma kogemuste jagamine kaaskolleegidega.

 

25. aprill 

   8.30-9.00 Saabumine ja registreerimine.

  9.00-10.30 Tagasivaade eelmisele päevale. Üleskerkinud küsimused.

Põhimõte 4. M (measurement and management) – enda ressursside (aeg, talent, teadmised, kogemused jm) juhtimine ja mõistlik kasutamine.

 10.30-10.45 Kohvipaus

 10.45-12.15 Põhimõte 5. I (inquisitiveness) – uudishimu enda ja ümbritseva suhtes tagab järjepideva arengu. Enda ressursside inventuur ja nende kasutamise hindamine. Enda suhtumise ja käitumise ümberhindamine. Praktilised harjutused neljanda ja viienda põhimõtte rakendamiseks. Oma kogemuste jagamine kaaskolleegidega.

 12.15-12.45 Lõuna

 12.45-14.15 Põhimõte 6. N (negotiation) – kooskõlastamine, kollegiaalsus, koostöö – elujõu allikad. Refleksiivne praktika ja supervision – mis kasu nendest on pingete maandamisel.

 14.15-14.30 Kohvipaus

 14.30-16.00 Põhimõte 7. A (acknowledgment of agency) – isikliku initsiatiivi tunnustamine, usk ja lootus kui kestvuse allikad. Töö enda sisemise motivatsiooniga.

Lõpuharjutus, mis annab positiivset energiat.

 Kokkuvõtete tegemine ja tagasiside.

 
Koolitaja:
Tiina Merkuljeva
Kontaktinfo:
Riina Põder 
Telefon:
6593929 
Lisainfo:

Koolitaja Tiina Merkuljeva - International Supervision and Coaching Institute superviisor, terapeut ja koolitaja. Tegev vaimse tervise valdkonnas aastast 2000 ja lastekaitsevaldkonnas aastast 2011.

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi

Õppekava rühm: sotsiaaltöö ja nõustamine
------------------------------------------------------------ 

Kui pärast koolituskutse saamist selgub, et te siiski ei saa osaleda, palume sellest teada anda aadressil: riina.poder@tai.ee

Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. Töökoha postiaadressile saadame tõendi, millele lisame isikukoodi. Hariduse ja tööstaaži kohta käiva info edastame koolitajale üldistatud kujul kui taustateadmise osalejate teadmiste ja oskuste kohta. 

Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, kui palju koolitusi on üks lastekaitsetöötaja või kohalik omavalitsus läbinud või kui palju on erinevate sihtgruppide esindajaid TAI koolitustel käinud ja millistel.
Üldise info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud andmete töötlemisest leiate veebist: http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.