Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Ennetus ja kogukonnatöö

Millal:
16. aprill 2019 – 17. aprill 2019 
Kus:
Pärnu Tervise Paradiis
Sihtrühm:
kohalike omavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ja nende ülesandeid täitvad sotsiaaltöötajad; KOV sotsiaalvaldkonna juhid 
Maht:
20 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
tõend
Keel:
eesti
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:

koolitusel osalenu mõistab ennetustöö eesmärke, ennetustegevuste sisu ja teadvustab kohaliku omavalitsuse ning lastekaitsetöötaja rolli ennetustegevuse eestvedajana.

Kava:

16. aprill 2019

  9.30 - 10.00 Saabumine ja hommikukohv

10.00 - 11.30 Lapse heaolu käsitlus ja lastekaitsetöö laiem kontekst. Lastekaitsetöötaja muutuv roll kohalikus omavalitsuses.

11.30 - 11.45 Kohvipaus

11.45 - 13.15 Lastekaitsetöö põhimeetodid. Lapse heaolu hindamise kolmnurk. Kaitse- ja riskifaktorid.

13.15 - 13.45 Lõuna

13.45 - 15.15 Ennetuse kontseptsioon

15.15 - 15.30 Kohvipaus

15.30 - 17.00 Teaduspõhisus ja teadmistepõhisus ennetustegevuses.

 

17. aprill 2018

  8.30 - 09.00 Saabumine ja hommikukohv

09.00 - 10.30 Kogukond ja selle ressursid. Kogukonnatöö seos ennetustegevusega KOV tasandil. Kogukonnatöö arendamise võimalused lastekaitses.

10.30 - 10.45 Kohvipaus

10.45 - 12.15 Laste ja perede olukorra analüüsimine kohalikus omavalitsuses, miks ja kuidas.

12.15 - 12.45 Lõuna

12.45 - 14.15 Tulemuspõhine ennetusstrateegia KOV tasandil.

14.15 - 14.30 Kohvipaus

14.30 - 16.00 Teema jätkub.

 

Kodutöö: esimene osa kodutööst täidetakse enne koolitusele tulemist ja võetakse paberkandjal kaasa. Teine osa täidetakse peale koolitust ja saadetakse koolitaja e-mailile.

 

1. osa enne koolitust:

Palun kirjeldage ja analüüsige, kuidas teostate hetkel ennetustegevust kohaliku omavalitsuse tasandil, vastates järgnevale:

 1. Kuidas toimub ennetustegevuste planeerimine teie KOV-is praegu?
 2. Kas teil on koostatud KOV tasandil valdkondlik arengukava ja millised on lastekaitse valdkonna prioriteetsed tegevused?
 3. Milliseid lähenemisi ja sekkumisi te lastekaitsetöös hetkel kasutate?
 4. Kuidas saate aru, et teie poolt kasutatavad sekkumised toimivad?

Soovitame ülesande täitmisel kaasata ka teisi valkonnaga otseselt või kaudselt seotud spetsialiste/kolleege/ partnereid.

Palun võta kodutöö koolitusele kaasa. 

2. osa peale koolitust

Oma praktika analüüs vastavalt Sotsiaaltöötaja kutsestandardi kompetentsile "Lastekaitse", tegevusnäitaja 1). Analüüsis tuleks keskenduda enda kui spetsialisti töö kirjeldamisele ja analüüsimisele.

 Koolitusel töötatakse praktiliste näidetega ja osalejad saavad omavahel kogemusi jagada. 

 
Koolitaja:
Tiina Merkuljeva
Kontaktinfo:
Riina Põder 
Telefon:
6593929 
Lisainfo:

Tiina Merkuljeva - International Supervision and Coaching Institute superviisor, terapeut ja koolitaja. Tegev vaimse tervise valdkonnas aastast 2000, lastekaitse valdkonnas aastast 2011. Osalenud Sotsiaalkindlustusameti Lastekaitse osakonna piirkondlike üksuste loomises ning laste ja perede heaolu profiili väljatöötamises.

Juhul, kui olete registreerunud, kuid siiski ei saa osaleda, palume sellest teada anda aadressil: riina.poder@tai.ee.

 

Oodatav tulemus:

Koolitusel osalenu:

 • mõistab ennetustöö eesmärke, sisu ja sellega kaasnevaid ülesandeid,
 • teadvustab oma rolli kodanikuvastutuse ja kogukonna ühiselu edendamisel,
 • tähtsustab KOV laste ja perede heaolu profiili koostamist ja mõistab selle kasulikkust.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. Töökoha postiaadressile saadame tõendi, millele lisame isikukoodi. Hariduse ja tööstaaži kohta käiva info edastame koolitajale üldistatud kujul kui taustateadmise osalejate teadmiste ja oskuste kohta. 

  Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, kui palju koolitusi on üks lastekaitsetöötaja või kohalik omavalitsus läbinud või kui palju on erinevate sihtgruppide esindajaid TAI koolitustel käinud ja millistel.
  Üldise info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud andmete töötlemisest leiate veebist: http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.


Registreeri:

COM_JEM_WRONG_STATE_FOR_REGISTER