Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Suhtlemisoskuse tarkused tervise teenistuses

Millal:
11. detsember 2018 – 12. detsember 2018 
Kus:
Hotell L´Ermitage
Sihtrühm:
Tervisedendajad, sotsiaaltöötajad, esmatasandi tervishoiutöötajad, tervisekeskuste töötajad, MTÜde esindajad jt igapäevatöös elanike tervise mõjutajad ja terviseinfo edastajad. 
Maht:
16 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
Tõend
Keel:
eesti keel
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
Tasuta (v.a. transport koolituspaika ja majutus kahe koolituspäeva vahel).
Eesmärk:

Tallinnas toimuva koolituse eesmärk on arendada tervise edendamisega seotud spetsialistide infoedastusoskusi ning oskust hinnata leitud info usaldusväärsust. 

Kava:

Esimene päev 11.12.2018

 

9.30 – 10.00 Hommikukohv ja koolitusele registreerimine

 

10.00 – 12.00 Osalejate ootused.  Sissejuhatus kommunikatsiooniteooriasse. Kommunikatsiooni paradoksid, selge sõnumi edastamise reeglid, kommunikatsiooniprobleem vs juhtimisprobleem.

Grupitöö.

 

12.00 – 12.15 Sirutus- ja kohvipaus

 

12.15 – 13.45 Tervise alase kirjaoskuse mõiste. Usaldusväärsed infokanalid Eestis. Sihtgrupi tervisealase kirjaoskuse taseme hindamine, meetodid, mille abil on võimalik toetada üldelanikkonda ning spetsialiste tervise-alase informatsiooni kasutamisel ja usaldusväärsuse hindamisel. ­

 

13.45 – 14.15 Lõuna

 

14.15 – 15.15 Oma sõnumi konstrueerimine selge sõnumi teooriast lähtuvalt. Positiivsed teesid. Kriitiliste küsimuste ja neile vastuste genereerimine. Võimalikud kontrasõnumid edaspidiseks.

Grupitöö.

 

15.15 – 15.30 Sirutus- ja kohvipaus

 

15.30 – 17.00 Mõjusa kõne (teksti) ettevalmistus, personaalne kommunikatsioon, arvestades oma regiooni iseärasusi ja seni omandatud teadmisi.

Grupitöö.

 

Teine päev 12.12.2018

 

8.45 – 09.00 Hommikukohv

 

09.00 – 11.00 Grupitööde tulemuste esitlus. Kõnede kuulamine, videoülesvõte, tagasiside esinejale nii teksti sisu kui ka esitluse seisukohast.

 

11.00 – 11.15 Sirutus- ja kohvipaus

 

11.15 – 12.45 Info presenteerimine erinevatele sihtgruppidele vastavalt nende eelteadmistele, õige formaat, sõnumite selgus, pressiteadete, artiklite ja uudiste koostamine, ajakirjanikega kontakti saavutamine ja hoidmine, selge eesti keele põhitõed. Moodsad trendid sotsiaalmeedias.
Grupitöö.

 

12.45 – 13.15 Lõuna

 

13.15 – 14.15 Oma organisatsiooni sees terviseteemaliste sõnumite ühtlustamine. Kommunikatsioonitegevuste taktikaline planeerimine. Kommunikatsiooniplaan.
Grupitöö.

 

14.15 – 14.30 Sirutus- ja kohvipaus

 

14.30 – 16.00 Kuidas kommunikatsioon tervisedenduses strateegiliselt muudesse tegevustesse (KOV arengukavad ja tegevusplaanid) sisse planeerida? Sotsiaalpoliitilise kommunikatsiooni eripärad (lobby).
Senise tegevuse hindamine, uus plaan.
Grupitöö.

 

Tagasiside koolituspäevadele.

 
Koolitaja:
Mart Soonik
Kontaktinfo:
Alo Raieste 
Telefon:
659 3930 
Lisainfo:

Registreerumine on praeguseks hetkeks lõppenud, kõigi koolitusele pääsenutega võetakse eraldi ühendust, hiljemalt 06. detsembril. 

Kui olete koolitusele registreerunud, kuid mingil põhjusel ei saa osaleda, siis palun andke sellest kindlasti teada esimesel võimalusel. 

Registreerunud osaleja kinnitatakse e-posti teel ning samuti saadetakse täpne informatsioon enne koolituse toimumist.

 

Isikuandmete töötlemine:

Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame selleks, et koolitusgruppi komplekteerida, tellida toitlustus ja saata koolituse päevakava või selle asukoha juhised.

Töökoha postiaadressi küsime selleks, et sinna oleks võimalik saata hiljem tõend.

Isikukood on vajalik tõendi väljastamiseks peale koolitust.

Hariduse ja tööstaaži ning ootuste kohta käivat infot kasutame selleks, et anda koolitajatele grupist üldistatud kujul eelinformatsioon osalejate teadmiste ja oskuste kohta.

Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, kui palju koolitusi ollakse läbinud või kui palju ja millistel TAI koolitustel on erinevate sihtgruppide esindajaid käinud.

Üldine info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutavate isikuandmete töötlemisest leiate veebist: http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.

 
Kava PDF:

Osalemise eeldused:

Motivatsioon, täidetud registreerimisvorm

Oodatav tulemus:

Koolituse tulemusel osaleja:

 

  • Selgitab, miks on tähtis toetada sihtgruppe usaldusväärse terviseinfo eristamisel ebausaldusväärsest ning kuidas ta ise saab neid selles spetsialistina toetada.
  • Oskab valida sihtgrupile sobivat infokanalit ja keelekasutust.
  • Suudab koostada põhisõnumit, selle kaudu juurteksti ja teab veenva teksti põhimõtteid.
  • Selgitab põhimõtteid, mida on tarvis suhtlemises meediaga arvestada.
  • Teeb koostööd oma organisatsioonis edastavate sõnumite ühtlustamiseks.
  • Kirjeldab, kuidas ta kohaliku omavalitsuse (KOV) arengukavasse või oma organisatsiooni tegevusplaani integreerib kommunikatsioonikava.

Registreeri:

COM_JEM_WRONG_STATE_FOR_REGISTER