Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus (1.-5.klass)

Millal:
08. november 2018 10:00 – 16:15
Kus:
Tartu Hotell
Sihtrühm:
klassiõpetajad, inimeseõpetuse õpetajad, tugispetsialistid 
Maht:
7 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
Tõend
Keel:
eesti keel
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:

Koolituse eesmärk on toetada õpetajaid eelteadmistega ja metoodiliste oskustega uimastite teema käsitlemisel ning sotsiaalsete oskuste arendamisel uimastiennetuse teemade valdkonnas.

Kava:

09.45-10.00  Kogunemine


10.00-11.45  Tutvumine, sissejuhatus teemasse ja õpetajaraamatu tutvustus
                    Ülevaade noorte uimastitarvitamise hetkeolukorrast, normatiivsete ootuste olulisus
                    Efektiivsete koolipõhiste uimastiennetusprogrammide põhimõtted.
                    
11.45-12.30  Lõuna


12.30-14.15  Otsuste langetamise metoodika
                    Ülevaade enamlevinud uimastitest ja uimastiseotuse astmed
                    Enesejuhtimise metoodika

14.15-14.30  Paus


14.30-16.15  Otsuste langetamise metoodika
                   Suhtlemisoskuste arendamise metoodika
                   Kokkuvõte koolitusest, koduse ülesande ja jätkutoe tutvustus. Tagasiside

 
Koolitaja:
Helve Saat, Erle Põiklik
Kontaktinfo:
Merle Lust 
Lisainfo:

Koolitusele on registreerumine lõppenud, kohad täitunud.

 

Õppekavarühm: aineõpetajate koolitus 

 

Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa osaleda, siis palun andke sellest kindlasti eelnevalt teada merle.lust@tai.ee

 

Registreerunud osaleja e-posti aadressile saadetakse täpne informatsioon hiljemalt 5 päeva enne koolituspäeva toimumist.

 

 

Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. Töökoha postiaadressile saadame tõendi, millele lisame isikukoodi.

Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks, et kui palju on erinevate sihtgruppide esindajaid TAI koolitustel käinud ja millistel.
Üldise info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud andmete töötlemisest leiate veebist: http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.

 

Oodatav tulemus:

Osalejate õpiväljundid:

  • rakendab kriitilise mõtlemise ja otsuste langetamise oskuste, suhtlemisoskuste ning enesejuhtimisoskuste arendamise metoodikat;
  • oskab loetleda efektiivsete koolipõhiste ennetusprogrammide põhimõtteid;
  • analüüsib Eesti noorte uimastitarvitamise hetkeolukorda ja suundumusi;
  • omab ülevaadet Eestis enamlevinud uimastitest ja kirjeldab uimastisõltuvuse kujunemise protsessi;
  • oskab ainetundides kasutada riikliku õppekava rakendamisel uimastiennetuse õpetajaraamatut.