Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Motiveeriv intervjueerimine: algtase

Millal:
21. märts 2018 – 19. aprill 2018 
Kus:
Tervise Arengu Instituut
Sihtrühm:
kohalike omavalitsuste, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ja nende ülesandeid täitvad sotsiaaltöötajad 
Maht:
26 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
tunnistus
Keel:
eesti
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:

Koolituse läbinud saavad alusteadmised motiveerivast intervjueerimisest, tunnevad ära olukorrad, kus meetodit rakendada ja on valmis esmaseid oskusi praktilises töös kasutama.

Kava:

21. märts 2018

Motiveeriva intervjueerimise (MI) teoreetiline taust, kujunemislugu ning rakendusvaldkonnad. MI vaimsus ja protsessid.

22. märts

Kliendikesksed nõustamistehnikad (avatud küsimused, peegeldused, kokkuvõtted ja kinnitused), info jagamine kliendile MI-le kohasel viisil. Ambivalentsus, ebakõla ja sellega toimetulek. Muutustejutt.

Iseseisev töö enne kolmandat koolituspäeva: viiakse läbi üks nõustamissessioon ja analüüsitakse seda PAKK oskustekasutamisest lähtudes (teise ja kolmanda päeva vahel).

19. aprill
Iseseisva töö refleksioon ja analüüs. Oskuste praktiseerimine koolitaja juhendamisel (lähtuvalt kodutööde analüüsist selgunud vajadustest).

 
Koolitaja:
Marina Paddar, Reet Hindus
Kontaktinfo:
Riina Põder 
Telefon:
6593929 
Lisainfo:

Koolitajad: Reet Hindus ja Marina Paddar (Eesti Motiveeriva Intervjueerimise ja Treeningu Assotsiatsioon)– MI treenerid, omavad töökogemust noorsootöö, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse valdkondades.

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument: tunnistus. Koolituse lõpetamiseks on vajalik 90% auditoorses töös osalemine ning iseseisva töö esitamine.

Maht: 26 akadeemilist tundi, s.h. 21 auditoorse töö tundi seminariruumis ja 5 iseseisva töö tundi.

Õppekava rühm: sotsiaaltöö ja nõustamine

Grupp on täitunud.

 

Oodatav tulemus:

Koolituse tulemusena osaleja:

  • teab motiveeriva intervjueerimise (MI) kujunemislugu, mõistab selle põhiolemust,
  • oskab kasutada MI põhitehnikaid, mõistab ambivalentsuse olemust, oskab toetada muutuste juttu,
  • mõistab MI põhiprotsesse ja oskab neid tehnikate abil toetada, oskab eelnevalt valmistudes kasutada MI põhitehnikaid töösituatsioonides,
  • teab oma arengukohti MI praktiseerijana.