Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Koolitus "Madala intensiivsusega psühhosotsiaalse sekkumise (nõustamine) oskuste täiendamine"

Millal:
08. märts 2018 – 28. mai 2018 
Kus:
Tervise Arengu Instituut
Sihtrühm:
vaimse tervise õed, teised tervishoiutöötajad,tervishoiuteenuse osutaja juures töötavad psühholoogid, sotsiaaltöötajad 
Dokument läbinule:
Tunnistus/tõend
Keel:
eesti keel
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut, Tartu Ülikool 
Hind:
Tasuta. Koolitust rahastatakse ESF toetuse andmise tingimustest
Eesmärk:

Kokku viis päeva kestva koolituse eesmärk on  täiendada ja arendada osalejate nõustamisoskusi tööks alkoholi liigtarvitava patsiendiga.

Maht: 56 ak/h, sealhulgas 40 ak/h auditoorset tööd, 12 ak/h iseseisvat tööd. Koolituse läbimiseks tuleb osalejatel teha kahe esimese mooduli järel iseseisvat tööd, sh täita päevikut, läbi viia nõustamine jm. Iseseisva töö tegemiseks peab osalejal olema võimalus kohe õpitut rakendada töös patsientidega. Iseseisvat tööd analüüsitakse ja reflekteeritakse II ja III moodulis.

Kava:

Toimumise aeg:

I moodul  08.-09.03.2018

II moodul 03.-04.04.2018

III moodul 28.05.2018

 

Koolitaja: Aili Maar

 
Koolitaja:
.
Kontaktinfo:
Liis Türin 
Telefon:
659 3829 
Lisainfo:

Registreeruda saab SIIN.


Kohtade arv on piiratud (maksimaalselt 20, minimaalselt 12 osalejat). Rühma täitumise järel registreerimine suletakse.

Juhul, kui olete registreerunud, kuid siiski ei saa osaleda, palume sellest teada anda aadressil: liis.turin@tai.ee.

 

 I, II, III mooduli koolitused toimuvad aadressil Hiiu 42 (Tervise Arengu Instituut).

 

TAI tagab koolitusel osalejatele mõlemal koolituspäeval toitlustuse ja vajadusel korraldab tasuta majutuse (majutuse korraldab TAI).

 
Kava PDF:

Oodatav tulemus:

Pärast koolituse läbimist osaleja:

  • teab nõustatavaga koostöösuhte loomise põhimõtteid;
  • valdab olulisemaid tulemusliku nõustamise läbiviimiseks vajalikke oskusi, sh aktiivne kuulamine, edasiviiv küsitlemine, fookuse hoidmine, läbirääkimisoskus, jõustamine, emotsionaalne toetamine jm;
  • on teadlik, millised on ta enda hoiakud alkoholi liigtarvitamisse;
  • teadvustab, milline on tema motivatsioon töötada alkoholitarvitamise häirega patsientide ja nende lähedastega;
  • on valmis rakendama oskusi alkoholi liigtarvitavate patsientide ja nende lähedaste nõustamisel.

 

Dokument läbinutele: tunnistus täies mahus koolituse läbinule; tõend mitte täies mahus koolitusel osalenule.