Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Motiveeriv intervjueerimine: algtase

Millal:
04. mai 2017 – 25. mai 2017 09:30 – 16:00
Kus:
Tartu
Sihtrühm:
kohalike omavalitsuste, maavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ja nende ülesandeid täitvad sotsiaaltöötajad 
Maht:
26 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
tõend
Keel:
eesti
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:

Koolituse läbinud saavad alusteadmised motiveerivast intervjueerimisest, tunnevad ära olukorrad, kus meetodit rakendada ja on valmis esmaseid oskusi praktilises töös kasutama.

Kava:

9.30 – 11.00 I plokk
11.00 – 11.15 paus
11.15 – 12.45 II plokk
12.45 – 13.30 lõuna
13.30 – 14.45 III plokk
14.45 – 15.00 paus
15.00 – 16.00IV plokk

Teemad:

4. mai 2017
Motiveeriva intervjueerimise (MI) teoreetiline taust, kujunemislugu ning rakendusvaldkonnad. MI vaimsus ja protsessid.

5. mai
Kliendikesksed nõustamistehnikad (avatud küsimused, peegeldused, kokkuvõtted ja kinnitused), info jagamine kliendile MI-le kohasel viisil. Ambivalentsus, ebakõla ja sellega toimetulek. Muutustejutt.

Iseseisev töö: viiakse läbi üks nõustamissessioon ja analüüsitakse seda PAKK oskustekasutamisest lähtudes (teise ja kolmanda päeva vahel).

25. mai
Iseseisva töö refleksioon ja analüüs. Oskuste praktiseerimine koolitaja juhendamisel (lähtuvalt kodutööde analüüsist selgunud vajadustest).

 
Koolitaja:
Anne Õuemaa, Siim Värv
Kontaktinfo:
Riina Põder 
Telefon:
6593929 

Oodatav tulemus:

Koolituse tulemusena osaleja:

  • teab motiveeriva intervjueerimise (MI) kujunemislugu, mõistab selle põhiolemust,
  • oskab kasutada MI põhitehnikaid, mõistab ambivalentsuse olemust, oskab toetada muutuste juttu,
  • mõistab MI põhiprotsesse ja oskab neid tehnikate abil toetada, oskab eelnevalt valmistudes kasutada MI põhitehnikaid töösituatsioonides,
  • teab oma arengukohti MI praktiseerijana.