Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Suhtlemisoskuse tarkused tervise teenistuses

Millal:
25. jaanuar 2017 – 26. jaanuar 2017 
Kus:
Hotell L´Ermitage
Sihtrühm:
Tervisedendajad, sotsiaaltöötajad, esmatasandi tervishoiutöötajad, tervisekeskuste töötajad, MTÜde esindajad jt igapäevatöös elanike tervise mõjutajad ja terviseinfo edastajad. 
Maht:
16 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
Tõend
Keel:
Eesti keel
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
Tasuta (sh vajadusel transport ja majutus kahe koolituspäeva vahel)
Eesmärk:

Arendada tervise edendamisega seotud spetsialistide oskusi arusaadavalt ja selgelt tervisealast infot edastada ning leiduva info usaldusväärsust hinnata.

Kava:

Koolituse teemad:

 • Tervise alase kirjaoskuse mõiste. Usaldusväärsed infokanalid Eestis. Sihtgrupi tervisealase kirjaoskuse taseme hindamine; meetodid, mille abil on võimalik toetada üldelanikkonda ning spetsialiste tervise-alase informatsiooni usaldusväärsuse hindamisel ja kasutamisel.
 • Info presenteerimine erinevatele sihtgruppidele vastavalt nende eelteadmistele (professionaalid vs mitteprofessionaalid), õige formaat, sõnumite selgus; pressiteadete, artiklite ja uudiste koostamine; keelekasutus, s.o. erialase keele asemel lihtsasti mõistetava keele kasutamine. Turundus: kuidas oma sõnumit "maha müüa"?
 • Meedia: kuidas saada kontakti ajakirjanikega, kuidas anda intervjuusid, meediakanalid. Moodsad trendid - sotsiaalmeedia kasutus sihtgruppideni jõudmisel, sh kuidas reageerida ebaadekvaatsele informatsioonile sotsiaalmeedias.
 • Oma organisatsiooni sees terviseteemaliste sõnumite ühtlustamine, et kõik töötajad oleksid oma sihtgrupile suunatud kommunikatsioonis üheti mõistetavad.
 • Kuidas kommunikatsioon tervisedenduses strateegiliselt muudesse tegevustesse sisse planeerida? Kommunikatsiooni-alaste tegevuste planeerimine KOV arengukavadesse ja tegevusplaanidesse.

 

Tutvu ka koolituse detailse päevakavaga.

 
Koolitaja:
Mart Soonik
Kontaktinfo:
Alo Raieste 
Telefon:
659 3927 
Lisainfo:

Tervise Arengu Instituut korraldab projekti „Rahvatervise alaste kommunikatsiooni- ja koostööoskuste suurendamine" raames rahvatervise valdkonna kommunikatsioonikoolituse, et tõsta rahvatervise ja tervisedenduse alaseid kommunikatsiooniteadmisi.

 

Koolituse teine osa toimub 25.01.2017-26.01.2017 Hotellis L´Ermitage (Toompuiestee 19, Tallinn) ning seda finantseeritakse Norra finantsmehhanismist 2009-2014 rahastatud programmist „Rahvatervis".

 

Koolitusele registreerumine on lõppenud.

 

Osalemise eeldused:

Motivatsioon, täidetud registreerimisvorm

Oodatav tulemus:

Õpiväljundid:

 

Koolituse tulemusel osaleja:

 • Selgitab, miks on tähtis toetada sihtgruppe usaldusväärse terviseinfo eristamisel ebausaldusväärsest ning kuidas ta ise saab neid selles spetsialistina toetada.
 • Oskab valida sihtgrupile sobivat infokanalit ja keelekasutust selge sõnumiga nendeni jõudmiseks.
 • Suudab koostada põhisõnumit, selle kaudu juurteksti ja teab veenva teksti põhimõtteid.
 • Selgitab põhimõtteid, mida on tarvis suhtlemises meediaga arvestada.
 • Teeb koostööd oma organisatsioonis edastavate sõnumite ühtlustamiseks.
 • Kirjeldab, kuidas ta KOV arengukavasse/ oma organisatsiooni tegevusplaani integreerib kommunikatsioonikava.