Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Huvikaitse tervises

Millal:
16. juuni 2016 – 17. juuni 2016 10:00 – 17:00
Kus:
Tervise Arengu Instituut
Sihtrühm:
Sotsiaaltöötajad, terviseedendajad, planeerijad, aktiivsed kodanikud 
Maht:
16 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
Tõend
Keel:
Eesti keel
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
Tasuta (v.a. transport ja majutus kahe koolituspäeva vahel).
Eesmärk:

Koolituse läbinu oskab hinnata vajadust eestkoste järele, luua sobiv eestkoste strateegia ning kasutada valitud meetodeid huvikaitseks terviseprobleemide lahendamisel.

 

Tervis ei ole ainult inimese käitumise ja geneetilise loterii tulemus. Paljud asjad, mis elanikkonna tervist mõjutavad, tulenevad ka keskkonnast - milline on õhu või joogivee kvaliteet, kuidas on reguleeritud liiklus, kui palju näeme enda ümber alkoholireklaami ja kas siseruumides suitsetamine on lubatud või mitte.

16. ja 17. juunil 2016 Tervise Arengu Instituudis (Hiiu 42, Tallinn) toimuv kahepäevane koolitus on suunatud neile, kelle südameasjaks on mõne tervisega seotud avaliku huvi kaitsmine. Ükskõik, kas siis tervislikku keskkonda väärtustava töötajana oma organisatsioonis, ametniku või lapsevanemana kohalikul tasandil või hoopis kodanikuühiskonna aktivistina riiklikes poliitikates kaasa rääkides.

Koolitusel kasutame praktilise elu näiteid, et mõelda läbi:

- kuidas valida huvikaitseks just paraja suurusega terviseprobleem,
- millised poliitikad või programmid saavad probleemi leevendusele või lahendusele kaasa aidata,
- kes täpselt nende otsuste eest vastutab ja keda tuleb mõjutada,
- milliseid vahendeid huvide kaitseks tavaliselt kasutatakse,
- kuidas lühiajaline ja pikaajaline strateegia luua, mis toetab muutusi,
- kuidas takistusi ette näha, 
- kuidas liitlasi leida, 
- kuidas tulemusi hinnata.

Teeme praktilisi töid väikestes gruppides ja proovime mitmeid huvikaitses tavaliselt kasutusel olevaid vahendeid ise kasutada. Samuti räägime lugusid ja uurime õppetunde mitmest Eestis viimase aastakümne jooksul läbiviidud edukast terviseteemalisest huvikaitsekampaaniast.

Koolitajaks on Riina Raudne Terve Eesti Sihtasutusest.

Kava:

Koolituse detailse ajakavaga tutvumiseks vaadake palun allapoole - Kava PDF

 
Koolitaja:
Riina Raudne
Kontaktinfo:
Alo Raieste 
Telefon:
659 3927 
Lisainfo:

Koolitusele registreerimine on lõppenud.

 
Kava PDF:

Osalemise eeldused:

Motivatsioon, täidetud registreerimisvorm.

Oodatav tulemus:

Teadmised/hoiakud:

Huvikaitse olemus terviseprobleemide lahendamisel
Poliitilist tahet terviseteemadega tegeleda saab huvikaitse abil tekitada
Partneritega koostöös saab väheste vahenditega palju ära teha

Oskused:

Valida sobiva suurusega probleem
Raamistada probleem sobivalt
Leida toetavaid, mõjusaid fakte
Arendada ja jutustada lugu
Ette näha vastuargumente
Kaardistada barjäärid
Luua pikaajaline strateegia barjääride ületamiseks
Leida mõjusaid liitlasi
Hinnata