Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Tervishoiustatistika aruannete koolitused 2015

Millal:
26. november 2015 – 03. detsember 2015 09:30 – 13:30
Sihtrühm:
tervishoiustatistika aruannete täitjad 
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakond kutsub tervishoiustatistika aruannete esitajaid tervishoiustatistika aruannete koolitusele.

 

Koolitusel vaatame üle tervishoiustatistika aruannete 2015. aasta vormide muudatused ja räägime läbi järgmise aasta (2016) kohta kogutava andmekoosseisu, kus vormimuutusi tehakse. Koolituse käigus teeme ülevaate A-veebist ja selle funktsioonidest. Koolitus hõlmab veel valitud aruannete kontrollseoste ja nende tüüpilisemate vigade vältimist. Puudutame ka Tervise infosüsteemi ja nende andmete põhjal statistika tootmise võimalikkust lähitulevikus – milliseid arenguid on toimunud, milline on andmete laekumine võrreldes A-veebi aruannetega ja edasised plaanid.

Kava:

9.30−10.00 Registreerimine

 

10.00–10.05 Tervitussõnad

 

10.05 Ülevaade kõikidest 2015. ja 2016. aasta tervishoiustatistika aruandevormide muudatustest (Обзор всех изменений в формах отчетов статистики здравоохранения за 2015 и 2016 годы) Ave Priimägi
Aruanded: Tervishoiuasutus, Haigla, Päevaravi, Rasedate ja vastsündinute haigestumine, Tervishoiutöötajad

 

10.35 A-veebi info ja funktsioonid (Информация и функции А-веба) Hedi Liivlaid (Tartu) / Ingrid Valdmaa (Jõhvi) / Eva Anderson (Tallinn)

 

11.00 Uuringute ja protseduuride kajastamine aruandes „Tervishoiuasutus" ja võrdlus tervise infosüsteemi (TIS) andmetega (Отражение исследований и процедур в отчете «Учреждение здравоохранения» и сравнение с данными Информационной системы здоровья) Julia Šved-Pantelejeva

 

11.20 Tervishoiualane majandustegevus – mida arvestada aruande esitamisel? (Экономическая деятельность в области здравоохранения – что учитывать при подаче отчета?) Olga Boitsov

 

11.45–12.30 Kohvipaus

 

12.30 Alates 2015. a novembrist oluliselt vähendatud andmekoosseisuga aruanne „Tervishoiutöötajad" – mis jäi välja ning mida edaspidi vigade vältimiseks aruande koostamisel silmas pidada (С ноября 2015 года существенно сокращен по составу данных отчет «Медицинские работники» – что изъято и что в дальнейшем во избежание ошибок иметь в виду при составлении отчетаOlga Boitsov

 

12.50 TIS andmed tervishoiustatistika koostamise aluseks – milline on epikriiside laekumine haigestumisandmete ja ambulatoorsete visiitide näitel? (Данные TIS как основа для составления статистики здравоохранения – поступление эпикризов на примере данных по заболеваемости и амбулаторных визитов) Eva Anderson (Tartu, Tallinn) / Ingrid Valdmaa (Jõhvi) 

 

13.10 Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas – andmete kasutamise võimalused (База данных медицинской статистики и исследований: добавленные данные и советы по использованию) Maali Käbin (ainult Tartu ja Jõhvi koolitusel)

 

13.30 Koolituse lõpp

 
Kontaktinfo:
Ingrid Valdmaa 
Telefon:
659 3813 
Lisainfo:

Koolituste toimumisajad ja -kohad:

  • 26. novembril Tartus, Teaduskeskuse AHHAA lektooriumis (Sadama 1)
  • 2. detsembril Jõhvis, Kersti Võlu Koolituskeskuses (Kooli 7)
  • 3. detsembril Tallinnas, Tervise Arengu Instituudi (Hiiu 42, Tallinn) suures saalis