Skip to content

Renata Lukk

e-õppe koordinaator
Koolituskeskus

Ülesanded

Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames e-õppe arendamine ja korraldamine