Töötajad

Tagasi

Ülesanded

Uuringukavade väljatöötamine ja elluviimine turunduse, kommunikatsiooni ja teenuste arendamise valdkonnas

Haridus ja eriala

Tartu Ülikool, meedia ja kommunikatsioon, MA

Teaduskraadi info

Magistrikraad (teaduskraad), 2008, "Eesti elanike hoiakud reklaami suhtes 1993–2008", Tartu Ülikool

Teadustegevuse põhisuunad

Ühiskonnateadused ja kultuur; kommunikatsiooni- ja infoteadused; meedia ja kommunikatsiooniteadused

Käimasolevad projektid

"Veebipõhise eneseabiprogrammi „Selge“ mõju hindamine juhuslikustatud kontrollgrupiga uuringus Eestis (2018−2020)"

Valitud publikatsioonid

Publikatsioonide loetelu leiab Eesti Teadusinfosüsteemist