Töötajad

Tagasi

 • Jane Idavain

  Osakonna juhataja

  Telefon:
  659 3814
  E-post:
  jane.idavain@tai.ee
  Osakond:
  Tervisestatistika osakond

Ülesanded

 • Tervisekaotuse andmete kogumine, analüüs ja avaldamine
 • OECD tervishoiu kvaliteedinäitajate ja tulemuste töörühmaga seotud tegevustes osalemine (metoodiline juhtimine, andmekogumine ja analüüs)

Haridus ja eriala

 • Tartu Ülikool, rahvatervishoid, PhD (omandamisel)
 • Tartu Ülikool, geograafia, MSc

Teaduskraadi info

 • Doktoritöö teema "Põlevkivisektori mõju elanike tervisele", Tartu Ülikool
 • Magistrikraad, 2010, "Metsamulla orgaanilise süsiniku modelleerimine RothC mudeliga Saarejärve kompleksseirealal", Tartu Ülikool, loodus- ja tehnoloogiateaduskond