Töötajad

Tagasi

 • Merike Rätsep

  Vanemanalüütik

  Telefon:
  659 3817
  E-post:
  merike.ratsep@tai.ee
  Osakond:
  Tervisestatistika osakond

Ülesanded

 • Pädevusvaldkond: tervishoiustatistika (haigla- ja päevaravi põhjused, haigestumus ja protseduurid)
 • Tervisevaldkonna statistika koordineerimine, kogumine, analüüs ja avaldamine
 • Tervisestatistikasüsteemi kaasajastamine ja metoodiline juhtimine, uute andmeallikate kasutuselevõtt
 • Individuaalandmete tasandil kogutavate andmekogude andmekoosseisude metodoloogia (E-tervise andmekogud ja meditsiiniregistrid)

Haridus ja eriala

 • Tartu Ülikool, terviseteadus (rahvatervishoid), MSc
 • Tartu Ülikool, pediaatria

Teaduskraadi info

Magistrikraad (MSc), 2011, "HIV-i esinemise ja antiretroviirusravi vajaduse hindamine lähiaastateks", Tartu Ülikool, arstiteaduskond