Töötajad

Tagasi

 • Mare Ruuge

  Vanemanalüütik

  Telefon:
  659 3818
  E-post:
  mare.ruuge@tai.ee
  Osakond:
  Tervisestatistika osakond

Ülesanded

 • Pädevusvaldkond: tervisestatistika metodoloogia, andmekogumise ja statistika levitamise süsteemi arendus, tervishoiukulude arvestus
 • Tervisevaldkonna statistika koordineerimine, andmekogumine, analüüs ja avaldamine
 • Tervisestatistikasüsteemi kaasajastamine ja metoodiline juhtimine, uute andmeallikate kasutuselevõtt 

Haridus ja eriala

Tallinna Tehnikaülikool, raamatupidamine ja majandusanalüüs