Töötajad

Tagasi

  • Kärt Pärtel

    Analüütik

    Töölt eemal

    Osakond:
    Alkoholi ja tubaka valdkond

Ülesanded

Projekti "Kainem ja tervem Eesti" nõuetekohase elluviimise toetamine

Haridus ja eriala

Tallinna Ülikool, sotsioloogia, MA

Teaduskraadi info

Magistrikraad, 2014, "Mees- ja naiskaitseväelaste hoiakud seoses naiste ja meeste rollidega ühiskonnas ning kaitseväes kui totaalses institutsioonis", Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut

Teadustegevuse põhisuunad

Elukutseliste kaitseväelaste hoiakud ja sotsiaalne käitumine organisatsiooni siseselt ja väliselt