Töötajad

Tagasi

 • Karin Streimann

  Nooremteadur

  Telefon:
  659 3835
  E-post:
  karin.streimann@tai.ee
  Osakond:
  Laste ja noorte valdkond

Ülesanded

 • Laste ja noorte tervise ja heaolu edendamise alaste materjalide koostamine
 • Tõenduspõhiste uimastiennetusmeetmete kohta teabe kogumine ning ennetustöö korraldamine laste ja noorte seas
 • Laste ja noorte vaimse tervise edendamine
 • Laste ja noorte tervise olukorra analüüs
 • Laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele suunatud koolituste koordineerimine
 • Töögruppide töös osalemine ja õigusloome suunamine laste ja noorte tervise valdkonnas

Peamised töövaldkonnad

 • Vaimse tervise edendamine laste ja noorte seas
 • Uimastiennetus laste ja noorte seas
 • Tervisedendus haavatavatesse gruppidesse kuuluvate noorte seas

Haridus ja eriala

 • Omandamisel doktorikraad 
 • Tallinna Ülikool, sotsiaaltöö, MA

Teaduskraadi info

Sotsiaalteaduste magister, 2007, "Alkoholiprobleemid perekonnas Tallinna laste nägemuses", Tallinna Ülikool, sotsiaalteaduskond

Valitud publikatsioonid

 • Streimann, K. (2013). Uimastiennetuse üldised põhimõtted noorte hulgas. Sotsiaaltöö 2/13, 16: 30-37
 • Saaranen, T., Sormunen, M, Pertel, T., Streimann, K., Hansen, S., Varava, L., Lepp, K., Turunen, H., Tossavainen, K. (2012). The occupational well-being of school staff and maintenance of their ability to work in Finland and Estonia – focus on the school community and professional competence. Health education 4/12, 112 (3): 236-255
 • Streimann, K. (2012). Esimene hinne – kaks. Postimees, 21. veebruar
 • Streimann, K., Hansen, S., Pertel, T. et al (2011). Räägime tervisest! Juhendmaterjal noorsootöötajatele. Tallinn: Tervise Arengu Instituut
 • Kambek, L., Trummal, A., Rätsep, M., Varava, L., Streimann, K. (2010). Noorte tervis. Parts, V. (toim.) Noortemonitor 2009. Tallinn: Eesti Noorsoo Instituut, 135-147
 • Streimann, K., Varava, L., Hansen, S. (2010). Tervist edendav kool ja lasteaed – kellele ja milleks? Sotsiaaltöö 3/10, 13: 16-18
 • Streimann, K. (2010). Alkohol ja noored. Sotsiaaltöö 2/10, 13: 12-16
 • Aasvee, K., Streimann, K., Karelson, K., Oja, L., Trummal, A. (2009). Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine: 2005/2006 õppeaasta uuringu raport. Tallinn: Tervise Arengu Instituut
 • Hansen, S., Varava, L., Streimann, K. (2009). The network of health promoting kindergartens and Schools in Estonia. G. Buijs et al (toim). Better schools through health: learning from practice. Vilnius: State Environmental Health Centre, 25-28
 • Streimann, K. (2009). Kas vaimne tervis on väärtus? Maaleht, 18. august
 • Streimann, K. (2007). Kas alkoholi tarbimine on igaühe vabadus? Postimees, 7. juuni