Töötajad

Tagasi

Ülesanded

Laste ja noorte valdkonna eesmärkidest tulenevate tegevuste planeerimine, tõenduspõhine arendamine ja elluviimine

Haridus ja eriala

 • Tartu Ülikool, arstiteaduskond, pediaatria põhiõpe ja internatuur, MD
 • Tartu Ülikool, arstiteaduskond, tervisedenduse ja tervishoiukorralduse residentuur 
 • Toitumisnõustaja kutse, tase 5 
 • Tervisedendaja, tase 6

Käimasolevad projektid

"Tervise edendamine lasteaias ja koolis" (Eesti Haigekassa rahastatav üleriigiline projekt)

Valitud publikatsioonid

 • Pertel, T., Abel-Ollo, K., Aasvee, K., Eha, M., Eigo, N., Varava, L., Vaask, S., Sisask, M., Sossulina, N. (2014), „Lapse tervis", kogumik: Laste heaolu. Child well-being. Statistikaamet, 2013, 42–67.
 • Liiv, K., Varava, L. Pertel, T.(2014) "Developing a support system for children with type 1 diabetes in educational settings in Estonia"; "Equity, education and health: learning from practice.Case studies of practice presented during the 4th European Conference on Health Promoting Schools Odense, Denmark 7–9 October 2013", pp 39–42.
 • Varava, L., Hansen, S., Pertel, T. (Koostajad). (2013). Lapse vaimse tervise toetamine lasteaias. Juhendmaterjal. Tervise Arengu Instituut, Tallinn.
 • Hansen, S., Liiv, K., Pertel, T. Varava, L. (Toimetajad). (2013). Tegevuspõhimõtted tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamiseks. Juhend haridusasutustele. Tervise Arengu Instituut, Tallinn.
 • Saaranen, T., Sormunen, M., Pertel, T., Streimann, K., Hansen, S., Varava, L., Lepp, K., Turunen, H., Tossavainen, K. (2012). „The occupational well-being of school staff and maintenance of their ability to word in Finland and Estonia – focus on the school community and professional competence", Health Education. Processes and outcomes in school health promotion: engaging with the evidence discourse, Vol. 112 No. 3, pp.236–255.
 • Varava, L., Grauberg, M., Hansen, S., (2011), Raport "Paikkondlike koostöövõrgustike tegevuse efektiivsus. Eesti maakondade ja suuremate kohalike omavalitsuste lasteaedade ja koolide tervisedendusvõrgustike efektiivsuse analüüs".
 • Varava, L. (2010). Näiteid Eesti lasteaedade tervisealasest õppe- ja kasvatustööst. Tervise Arengu Instituut.
 • Varava, L. (2010). Juhendmaterjal "Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses". Tervise Arengu Instituut.
 • Lõhmus, L., Varava, L., Hansen, S. (2010). Raport "Koordinaatorite tegevus ja suutlikkus lasteaedade ja koolide tervist toetava keskkonna arendamisel ja koostöövõrgustiku võimestamisel. Tervise Arengu Instituut.
 • Varava, L., Hermlin, K. (2009). Lapse rühi kujundamine. Tervise Arengu Instituut.
 • Varava,L. (2009). „Health and health awareness through nutrition and movement games". Better schools through health: learning from practice. Case studies of practice presented during the third European Conference on Health Promoting Schools, Vilnius, Lithuania, 15-17 June 2009, pp. 98–99.
 • Hansen, S., Varava, L.; Streimann, K. (2009), „The network of health promoting kindergartens and schools in Estonia". Better schools through health: learning from practice. Case studies of practice presented during the third European Conference on Health Promoting Schools, held in Vilnius, Lithuania, 15–17 June 2009, pp. 25–27.
 • Varava, L., Pitsi, T., Oja, L. (2008). Tervis ja terviseteadlikkus läbi toitumis- ja liikumismängude. Tervise Arengu Instituut, Tallinn.
 • Lõhmus, L., Varava, L. (2006). Raport "Tervisega seotud eeldused ja tingimused koolieelsetes lasteasutustes". Tervise Arengu Instituut.
 • Varava. L. (2005). Juhendmaterjal "Sisehindamise läbiviimine koolieelsetes lasteasutustes tervise valdkonnas". Tervise Arengu Instituut.
 • Maser, M., Varava, L. (2003). Tervisedendus lasteaias. Käsiraamat. Tervise Arengu Instituut, Tartu.

Liikmelisus

2007–...   Eesti Lastearstide Selts, liige
2001–...   Eesti Tervisedenduse Ühing, liige