Töötajad

Tagasi

 • Aire Trummal

  Vanemanalüütik

  Telefon:
  659 3978
  E-post:
  aire.trummal@tai.ee
  Osakond:
  Tervise ja heaolu edendamise keskus

Ülesanded

Rahvastiku tervise arengukava raames teostatavate tegevuste planeerimise, seire ja hindamisega seotud andmete kogumine ning analüüs, peamiselt laste tervise valdkonnas.

Haridus ja eriala

 • Tartu Ülikool, sotsioloogia, MA
 • Eesti Humanitaarinstituut, sotsioloogia, BA

Teaduskraadi info

Teadusmagister, 2006, „HIV-nakkuse ennetamisega seotud noored-noortele tegevuse monitooringu ja hindamise süsteemi kujundamine", Tartu Ülikool, sotsiaalteaduskond

Käimasolevad projektid

 • Koolidele suunatud VEPA Käitumisoskuste Mängu tulemuslikkuse hindamine
 • Lastevanematele suunatud programmi „Imelised aastad“ tulemuslikkuse hindamine
 • Kordusuuringu „Alkoholi kättesaadavus, tarvitamine ning sellega seotud hoiakud ja ootused kohalike omavalitsuste elanike seas“ läbiviimine