Töötajad

Tagasi

 • Leila Oja

  Teadur

  Telefon:
  659 3962
  E-post:
  leila.oja@tai.ee
  Osakond:
  Krooniliste haiguste osakond

Haridus ja eriala

Tartu Ülikool, filosoofiadoktor liikumis- ja sporditeadustes

Teaduskraadi info

Doktorikraad (PhD), 2002, "Physical development and school readiness of children in transition from preschool to school", Tartu Ülikool, kehakultuuriteaduskond, spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut

Teadustegevuse põhisuunad

Terviseuuringud, sporditeadus

Käimasolevad projektid

 • "Eesti laste isiksuse, käitumise ja tervise longituuduuring (ELIKTU) II"
 • "Impact of lifestyle and health status on military fitness"
 • "Identification and prevention of dietary- and lifestyle-inducted health effects in children and infants (IDEFICS)"
 • "Sotsiaalmajanduslikust ning psühhosotsiaalsest keskkonnast ja mittetervislikust käitumisest tingitud tervisehäirete kujunemise põhjuslikud mehhanismid"
 • Rahvastiku faktilise toitumise uuring
 • "Kooliealiste laste tervisekäitumise uuring" (HBSC)

Valitud publikatsioonid

 • Ortega, FB.; Ruiz, JR.; Labayen, I.; Kwak, L.; Harro, J.; Oja, L.; Veidebaum, T.; Sjöström, M. (2011). Sleep duration and activity levels in Estonian and Swedish children and adolescents. European Journal of Applied Physiology, 111(10), 2615 - 2623
 • Labayen, I.; Ruiz, J.R.; Ortega, F.B.; Harro, J.; Merenäkk, L.; Oja, L.; Veidebaum, T.; Sjöström, M. (2011). Insulin sensitivity at childhood predicts changes in total and central adiposity over a 6-year period. International Journal of Obesity
 • Chillon, Palma; Ortega, Francisco B; Ruiz, Jonatan, R; Veidebaum, Toomas; Oja, Leila; Mäestu, Jarek; Sjöstrom, Michael. (2010). Active commuting to school in children and adolescents: an opportunity to increase physical activity and fitness. Scandinavian Journal of Public Health, 38(8), 873 - 879
 • Rizzo, N.S.; Ruiz, J.R.; Oja, L.; Veidebaum, T.; Sjöstrom, M. (2008). Association between physical activity, body fat, and insulin resistance (homeostasis model assessment) in adolescence: the European Youth Heart Study. American Journal of Clinical Nutrition, 87(3), 586 – 592
 • Ruiz, J. R.; Ortega, F. B.; Rizzo, N. S.; Villa, I.; Hurtig-Wennlof, A.; Oja, L.; Sjostrom, M. (2007). High cardiovascular fitness is associated with low metabolic risk score in children:The European Youth Heart Study. Pediatric Research, 61(3), 350 - 355
 • Oja, Leila (2010). Kehaline kasvatus. Kikas Eve (Toim.). Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes (388 - 415). Tartu: Ecoprint
 • Aasvee, K.; Streiman, K.; Karelson, K.; Oja, L.; Trummal, A. (2009). Kehaline aktiivsus. Istuv eluviis. Trummal, A. (Toim.). Eesti Kooliõpilaste tervisekäitumine 2005/2006 õppeaasta uuringu raport, HBSC (35 - 38). Tervise Arengu Instituut, Tallinn: Tervise Arengu Instituut
 • Oja, Leila (2009). Valdkond "Liikumine". Ene Kulderknup (Toim.). Õppe- ja kasvatusetegevuse valdkonnad (108 - 116). Tallinn Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus: Studium Publishers
 • Matsi, Ardo; Oja, Leila. (2008). Eesti terviseuuring 2006. Eesti Arst, 88, 2 - 9
 • Oja, Leila (2008). Kehaline aktiivsus ja enesehinnanguline tervis. Eesti Arst, 88, 50 - 56
 • Varava, L.; Pitsi, T.; Oja, L. (koostajad) (2007). Tervis ja terviseteadlikkus läbi toitumis- ja liikumismängude. Tallinn: OÜ Puffet Invest
 • Oja, Leila (2008). Kehaline areng, Liikumine. Eve Kikas (Toim.). Õppimine ja õpetamine koolieelses eas (223 - 237). Tartu University Press

CV Eesti Teadusportaalis