Töötajad

Tagasi

Haridus ja eriala

Tartu Ülikool, psühholoogia, PhD

Teaduskraadi info

  • Doktorikraad, 2015, "Depression- and anxiety-related gene variants: effects on personality traits and health-related behaviour", Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond, psühholoogia instituut
  • Magistrikraad, 2008, "5-HTT geeni 5-HTTLPR ja BDNF geeni val66met polümorfismide mõju depressiivsusele ning sellega seotud isiksuseomadustele", Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond, psühholoogia instituut

Teadustegevuse põhisuunad

Psüühikahäirete geneetilised ning keskkonnast tulenevad riskitegurid

Käimasolevad projektid

Eesti laste isiksuse, käitumise ja tervise longituuduuring (ELIKTU) II

Valitud publikatsioonid

  • Lehto, K., Vaht, M., Mäestu, J., Veidebaum, T., Harro, J. (2015). Effect of tryptophan hydroxylase-2 gene polymorphism G-703T on personality in a population representative sample, Progress in Neuro-sychopharmacology & Biological Psychiatry, 57, 31–35. DOI: 10.1016/j.pnpbp.2014.10.005
  • Lehto, K., Akkermann, K., Parik, J., Veidebaum, T., Harro, J. (2013). Effect of COMT Val158Met polymorphism on personality traits and educational attainment in a longitudinal population representative study. European Psychiatry, 28(8), 492–498
  • Hiio, K., Merenäkk, L., Nordquist, N., Parik, J., Oreland, L., Veidebaum, T., Harro, J. (2011). Effects of serotonin transporter promoter and BDNF Val66Met genotype on personality traits in a population representative sample of adolescents. Psychiatric Genetics, 21(5), 261–264