Töötajad

Tagasi

Haridus ja eriala

Tartu Ülikool, psühholoogia, PhD

Teaduskraadi info

  • Doktorikraad, 2015, "Depression- and anxiety-related gene variants: effects on personality traits and health-related behaviour", Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond, psühholoogia instituut
  • Magistrikraad, 2008, "5-HTT geeni 5-HTTLPR ja BDNF geeni val66met polümorfismide mõju depressiivsusele ning sellega seotud isiksuseomadustele", Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond, psühholoogia instituut

Teadustegevuse põhisuunad

Psüühikahäirete geneetilised ning keskkonnast tulenevad riskitegurid

Käimasolevad projektid

  • MOBTP142 "Individuaalsete geeniandmete rakendamine depressiooni ja dementsuse diagnostikas vanemaealistel (1.9.2019−31.8.2021)
  • Eesti laste isiksuse, käitumise ja tervise longituuduuring (ELIKTU) II

Valitud publikatsioonid

  • Lehto K, Hägg S, Karlsson R, Pedersen N-L, Mosing M-A. Childhood adoption and mental health in adulthood: The role of gene-environment correlations and interactions in the UK Biobank. Biological Psychiatry 2019. In Press.
  • Danielsdottir H-B, Jylhävä J, Hägg S, Lu Y, Colodro-Conde L, Martin N-G, ... & Lehto K. Neuroticism as a predictor of frailty in old age: a genetically informative approach. Psychosomatic Medicine 2019. In Press.
  • Lehto K, Pedersen N-L, Almqvist C, Lu Y & Brew B-K. Asthma and affective traits in adults: a genetically informative study. European Respiratory Journal 2019; 53:1802142.
  • Lehto K, Karlsson I, Lundholm C, & Pedersen N-L. Genetic risk for neuroticism predicts emotional health depending on childhood adversity. Psychological Medicine 2019;49(2):260–267.