Töötajad

Tagasi

 • Diva Eensoo

  Analüütik

  Telefon:
  -
  E-post:
  diva.eensoo@tai.ee
  Osakond:
  Krooniliste haiguste osakond

Ülesanded

Vigastuste ja riskeeriva käitumisega seotud uuringute läbiviimine, analüüs, tulemuste tutvustamine ja publitseerimine

Haridus ja eriala

Tartu Ülikool, arstiteadus, dr. med.

Teaduskraadi info

Doktorikraad, 2007, "Risk-taking in traffic and markers of risk-taking behaviour in schoolchildren and car drivers" ("Riskeeriv liikluskäitumine ning riskikäitumise markerid kooliõpilastel ja sõidukijuhtidel"), Tartu Ülikool, arstiteaduskond

Teadustegevuse põhisuunad

Vigastused, riskeeriv käitumine, nende seos bioloogiliste näitajate ja isiksuse omadustega

Käimasolevad projektid

"Vigastuste ja riskeeriva käitumise ennetamiseks rakendatud meetmete (TerVE VIGA) kaugmõju sõltuvalt sotsiaal-demograafilistest, bioloogilistest ja isiksuslikest teguritest"

Valitud publikatsioonid

 • Luht K, Tokko T, Eensoo D, Vaht M, Harro J. Efficacy of intervention at traffic schools reducing impulsive action, and association with candidate gene variants. Acta Neuropsychiatrica 2019;31:159–166.
 • Tokko T, Eensoo D, Vaht M, Lesch K-P, Reif A, Harro J. Relapse of drunk driving and association with traffic accidents, alcohol-related problems and biomarkers of impulsivity. Acta Neuropsychiatrica 2019;31(02):84–92.
 • Eensoo D, Paaver M, Vaht M, Loit H-M, Harro J. Risky driving and the persistent effect of a randomized intervention focusing on impulsivity: The role of the serotonin transporter promoter polymorphism. Accident Analysis and Prevention  2018;113:19–24.
 • Luht K, Klaos M, Konstabel K, Eensoo D. Personality, personal related factors and health related behaviour as predictors of pre-injury risk-taking behaviour in schoolchildren. Proceedings: Estonian Academy of Security Sciences 2018;7−26.
 • Paaver M, Eensoo D, Kaasik K, Vaht M, Maestu J, Harro J. Preventing risky driving: A novel and efficient brief intervention focusing on acknowledgement of personal risk factors. Accident Analysis and Prevention 2013;50:430–437.

Liikmelisus

2016−...  Tartu ülikooli inimuuringute eetika komitee, liige
2012−...  rahvusvaheline liiklusmeditsiini ühing (International Traffic Medicine Assotiation, ITMA), Ida-Euroopa piirkonna juhataja
2001−...  Eesti käitumis- ja terviseteaduste keskus, liige