Töötajad

Tagasi

Ülesanded

 • Osakonna töö koordineerimine
 • Osalemine metoodikate väljatöötamisel ja arendamisel
 • Uuringuandmete analüüsimine, eksperthinnangute koostamine

Haridus ja eriala

 • Omandamisel doktorikraad 
 • Tartu Ülikool, psühholoogia, MA

Teadustegevuse põhisuunad

 • Isiksusepsühholoogia
 • Impulsiivsuse mõõtvahendite omavahelised seosed
 • Impulsiivuse ja ajataju seosed

Valitud publikatsioonid

 • Tamm M, Jakobson A, Havik M, Timpmann S, Burk A, Ööpik V, et al. Effects of heat acclimation on time perception. International Journal of Psychophysiology 2015; 95(3): 261–269.
 • Tamm M, Jakobson A, Havik M, Burk A, Timpmann S, Allik J, et al. The compression of perceived time in a hot environment depends on physiological and psychological factors. The Quarterly Journal of Experimental Psychology 2014; 67(1): 197–208.
 • Havik M, Jakobson A, Tamm M, Paaver M, Konstabel K, Uusberg A, et al. Links between self‐reported and laboratory behavioral impulsivity. Scandinavian Journal of Psychology 2012; 53(3): 216–223.

Liikmelisus

2010–…  Eesti Koolipsühholoogide Ühing