Töötajad

Tagasi

Ülesanded

Asendushoolduse koolituste mõju ja kvaliteedi analüüsimine ning koolitusvajaduse analüüs

Haridus ja eriala

  • Omandamisel doktorikraad samal erialal
  • Tallinna Ülikool, sotsioloogia, MA

Teaduskraadi info

  • Magistrikraad, 2017, "Eestlaste ja eestivenelaste tajutud diskrimineerimine ja sellega seotud tegurid", Tallinna Ülikool, rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituut

Teadustegevuse põhisuunad

Sugu, soorollid, maskuliinsus/feminiinsus, rahvussuhted Eestis, rahvuslik diskrimineerimine, akulturatsioon

Käimasolevad projektid

Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme ”Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” projekt "Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine"