Instituut

Tagasi

05. NOVEMBER 2019

Dokumentide esitamine, vormid ja juhendid

word icon Avaldus kooskõlastuse saamiseks

Dokumentide esitamine 

Eetilise hinnangu saamiseks peab uuringu vastutav täitja esitama vormikohase avalduse ja kõik muud uuringuga seotud dokumendid (vt põhimääruse punkt 4) hiljemalt 15 päeva enne järgmist eetikakomitee koosolekut.

Dokumente on võimalik esitada kas:

  • paberkandjal (tuues või saates aadressile Hiiu 42, Tallinn 11619) 
  • elektrooniliselt (saates e-kirja aadressile eetikakomitee@tai.ee)

Kliiniliste uuringute mahukaid materjale palume e-kirjaga mitte saata, sest need ummistavad e-postkasti. Soovitame need esitada CD-plaadil. Palume kontrollida, et saadetud failid avanevad (DOC-, PDF-, ZIP-vormingus).

NB! Kasumit taotlevate juriidiliste isikute poolt finantseeritavate uuringute puhul on eetikakomitee ekspertiisi tasu 383 eurot.

Alates 1. septembrist 2019 kehtib inimtervishoius kasutatavate kliiniliste ravimiuuringute oluliste muudatuste hindamisel tasu 200 eurot. Palume tutvuda ka juhisega "Inimtervishoius kasutatavate kliiniliste ravimiuuringute olulistest muudatustest teatamine eetikakomiteele".

Arve väljastamiseks tuleb eetikakomiteele eelnevalt e-posti teel saata kavandatava uuringuplaani number või uuringu pealkiri ning arve maksja nimetus ja aadress. Arve saadetakse nende andmete esitajale e-postiga kas eesti või inglise keeles.