Instituut

Tagasi

25. JUULI 2018

Teaduskeskus

Teaduskeskuse ülesanne on tervise- ja sotsiaalvaldkonna teadustöö. Me teeme rahvastiku tervise- ja elukvaliteedialaseid alus-, rakendus- ja hindamisuuringuid.

Meie peamised valdkonnad on epidemioloogia ja biostatistika ning meditsiiniline viroloogia ja immunoloogia.

Teadustöö raames:

  • teeme perioodilisi üleriigilisi ja rahvastikupõhiseid laste, noorukite ja täiskasvanute tervise- ning tervisekäitumise uuringuid
  • jälgime riiklike tervisestrateegiate ja -programmide rakendamist ning hindame nende elluviimise tõhusust
  • hästivarustatud molekulaarbioloogia, immunoloogia ja viroloogia laborid võimaldavad epidemioloogilistesse valimiuuringutesse integreerida erinevaid biomarkereid
  • tutvustame teadustöö tulemusi avalikkusele
  • osaleme teadlaste ja praktikute väljaõppes
  • osaleme rahvatervishoiu poliitika kujundamisel

Uuringuid teeme riiklike tellimustena, rahvusvaheliste programmide raames ning samuti omal algatusel.

Meie koostööpartnerid on teadusasutused ja kõrgkoolid Eestis, Euroopas ja mujal maailmas.