Instituut

Tagasi

25. JUULI 2018

Narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskus

Keskuse eesmärk on narkomaania, HIV ja tuberkuloosi ennetamine ning neist tekkivate kahjude vähendamine. Paljud meie tegevused sünnivad koostöös nii riiklike kui rahvusvaheliste partneritega.

Meie peamised tegevussuunad

 • Arendame ja rahastame narkomaania, HIV ja tuberkuloosi valdkonnas tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid 
 • Töötame välja teenuste juhiseid, sealhulgas kvaliteedijuhiseid ning toetame partnereid nende rakendamisel, samuti jälgime jälgime nende täitmist
 • Koolitame valdkonnas töötavaid spetsialiste 
 • Töötame välja ning levitame eri sihtrühmadele suunatud teabematerjale

Teenused, mida arendame ja korraldame

 • Ravi- ja nõustamisteenused narkootikumide tarvitajatele, sealhulgas opioidsõltuvuse asendusravi
 • Kahjude vähendamise teenused, sh narkootikume süstivatele inimestele suunatud süstlavahetuse ja nõustamise teenus
 • Opioidide üledoosi puhul elupäästva ravimi naloksooni jagamine ning selle kasutamise koolitused narkootikumide tarvitajatele ja lähedastele
 • Seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnostika ja ravi eriti haavatavatele inimestele (prostitutsiooni kaasatud inimesed, narkootikume süstivad inimesed)
 • HIV testimine ja nõustamine
 • HIV-ga elavatele inimestele ja nende lähedastele suunatud nõustamine ning juhtumikorraldus
 • Tuberkuloosi otseselt kontrollitava ravi kättesaadavuse tagamine ning tuberkuloosi ja alkoholismi kombineeritud ravi arendamine