Uudised

Tagasi

Ilmus märtsikuu personaalmeditsiini uudiskiri

26. MÄRTS 2021

Värske personaalmeditsiini uudiskiri keskendub reproduktiivtervise valdkonnale.

Loe lisa...

 

Eelmisel aastal registreeriti Eestis 124 tuberkuloosijuhtu

24. MÄRTS 2021

Täna, 24. märtsil tähistatakse kogu maailmas Maailma Terviseorganisatsiooni algatusel tuberkuloosi vastu võitlemise päeva, et tõsta teadlikkust haigusest. Tuberkuloosi haigestumine on küll langustrendis, ent nakkuse levikut ei ole veel õnnestunud lõplikult peatada.

Loe lisa...

 

Sotsiaaltöö veebruarinumber on pühendatud kohalikele sotsiaalteenustele ja abivõimalustele

04. MÄRTS 2021

COVID-19 levik mõjutab Eesti elanikke mitmel moel. Tuleb kasutada kõiki võimalusi toimetulekuraskustesse sattunud inimeste abistamiseks, muuta eri sihtrühmadele vajalikud teenused kohapeal paremini kättesaadavaks, unustamata seejuures sotsiaaltöö tegijate endi tööheaolu. Kõiki ajakirja Sotsiaaltöö värske numbri artikleid saab lugeda ajakirja veebilehel.

Loe lisa...

 

Kõige kiirem on olnud pikaajalise õendus- ja hooldusabi teenuste kulutuste kasv

11. MÄRTS 2021

Tervise Arengu Instituut (TAI) avaldas ülevaate aastate 2003–2019 tervishoiukuludest. Selle aja jooksul on vähenenud haiglaravi ja ravimite kulude osatähtsus tervishoiukuludes ning suurenenud ambulatoorse arstiabi (sh hambaravi) ja tugiteenuste (kiirabi, eraldiseisvate radioloogiliste ja laboriuuringute) kulude osatähtsus. Seejuures ei tulene muutus haiglaravi või ravimikulude vähenemisest, vaid sellest, et teiste teenuste kulud on kasvanud kiiremini.

Loe lisa...

 

Jaanuaris põhjustas koroonaviirus kümnendiku surmadest

02. MÄRTS 2021

Esialgsetel surma põhjuste registri andmetel suri 2021. aasta jaanuaris 1468 Eesti elanikku. Põhjustest olid esimesel kohal vereringeelundite haigused (706 juhtu), teisel kohal pahaloomulised kasvajad (269 juhtu). Kolmandal kohal on hingamiselundite haigused 199 juhuga, millest 154 põhjustas COVID-19. Kõikidest jaanuarikuu surmadest moodustab see 10 protsenti.

Loe lisa...