Uudised

Tagasi

Algab Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring

09. MÄRTS 2020

Märtsi teisel nädalal algab Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring, mille eesmärk on saada ülevaade Eesti elanike tervisest, tervisekäitumisest ja tervist mõjutavatest teguritest. Algav uuring on varasematest suurem, et võimaldada esmakordselt võrdlust ka maakondade lõikes. 

Loe lisa...

 

Ilmus vaimsele tervisele ja taastumisele pühendatud Sotsiaaltöö erinumber

04. MÄRTS 2020

Selle aasta esimene Sotsiaaltöö number on pühendatud vaimse tervise ja taastumise teemadele. Artikleid lugedes saab kaasa mõelda, kuidas on omavahel seotud positiivse vaimse tervise hoidmine, personaalse taastumise toetamine, lootuse väärtustamine, kogukondlikkus ja avatud dialoog. Numbri külalistoimetaja on Dagmar Narusson Tartu Ülikoolist.

Loe lisa...

 

Värske raport annab põhjalikuma ülevaate kooliõpilaste tervisekäitumisest

05. VEEBRUAR 2020

Tervise Arengu Instituudil valmis Eesti 11-, 13- ja 15-aastaste kooliõpilaste tervisekäitumise 2017/2018. õppeaasta uuringu raport, mis annab valdkonna spetsialistile põhjalikuma ülevaate eelmisel aastal tutvustatud tulemustest.

Loe lisa...

 

Valmis uus juhend laste ja noorte loomuliku, sobimatu ja lubamatu seksuaalkäitumisele reageerimiseks

26. VEEBRUAR 2020

Täna ja homme tutvustatakse koolitajatele laste seksuaalse käitumise hindamise ja juhendamise metoodikat „Lipusüsteem“ ning äsja valminud juhendit programmi rakendamiseks, mis on kohandatud Eesti oludele vastavaks. Lastega töötavatele spetsialistidele mõeldud „Lipusüsteem“ sisaldab ka reageerimisjuhiseid juhuks, kui täiskasvanu märkab lastevahelist sobimatut või lubamatut seksuaalkäitumist.

Loe lisa...

 

Eetiline ennetustöö tugineb teadusele ja väldib kahju tekitamist

04. VEEBRUAR 2020

Sel nädalal kogunevad Tallinnasse eri riikide ennetusvaldkonna eksperdid, et läbi koolitajate koolituse ühtlustada ennetusvaldkonna põhimõtteid ja kvaliteeti Euroopas. Euroopa eri riikides kasutatakse ennetuses erinevaid meetodeid, mis kõik ei täida oodatud eesmärki, vaid nende mõju võib olla soovitule vastupidine. Ennetustegevuste elluviimisel on oluline lähtuda teadusest ning arvestada eetiliste aspektidega, et vältida kahju tekitamist.

Loe lisa...