Uudised

Tagasi

Personaalmeditsiini projekt läbis olulise verstaposti

23. JUULI 2020

30. juunil läbiti meie personaalmeditsiini projekti tegevuses oluline verstapost. Riiklik arhitektuuripaneel kiitis heaks ERF-TAT rahastatava projekti „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“ äriarhitektuurilised suunad.

Tervise Arengu Instituudi personaalmeditsiini projekti juht Helen Lepa tänab ja tunnustab häid partnereid: Tartu Ülikooli, Haigekassat, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskust ning Sotsiaalministeeriumi.

Loe lisa...

 

Tervisedenduse konverents on tänavu virtuaalne ja keskendub vaimsele tervisele

16. JUULI 2020

Iga-aastane tervisedenduse konverents keskendub tänavu vaimsele tervisele ning toimub 15. septembril veebikonverentsina.

Hea vaimse tervisega inimene kasutab tõhusalt oma võimeid suhetes kodus, õppimises ja töös, tuleb hästi toime igapäevaelu pingetega ning on võimeline aktiivselt ühiskonda panustama. Siiski kogeb elu jooksul vaimse tervise probleeme iga teine inimene ning arvatakse, et aastaks 2030 on vaimne tervis kujunenud levinuimaks rahvatervise probleemiks kogu maailmas. Konverentsil "Vaimne tervis - nähtamatust nähtavaks" räägimegi vaimse tervise olukorrast ja väljakutsetest Eestis.

Loe lisa...

 

Kehavälise viljastamise abil sünnib üha enam lapsi

01. JUULI 2020

Eestis teostati 2019. aastal 3230 viljatusravi tsüklit, mis on seitse protsenti enam kui aasta varem. Kui aastail 2014–2016 on viljatusravi tsüklite arv olnud languses, siis alates 2017. aastast on see kasvanud, selgus värskest Tervise Arengu Instituudi (TAI) avaldatud statistikast. Kehavälise viljastamise abil sündis 2019. aastal 488 last.

Loe lisa...

 

Tervise Arengu Instituudi inimuuringute eetikakomitee töö suveperioodil

08. JUULI 2020

Tervise Arengu Instituudi inimuuringute eetikakomitee puhkab suvel ning järgmine korraline koosolek on 27. augustil. Dokumentide esitamise tähtaeg on 12. august. 

Kui on vaja hinnangut uuringuprotokollile või muudatusettepanekule, mis on seotud COVID-19 puhangust tulenevate vajadustega ning millega on kiire, siis palun saata see avaldus e-kirja teemareal vastavalt tähistatult. 

Kiireloomulistele COVID-puhangust tulenevatele taotlustele korraldame kiirmenetluse.

Eetikakomitee e-posti aadress on eetikakomitee@tai.ee

Rohkem infot eetikakomiteest leiad SIIT

Loe lisa...

 

Tuberkuloosi statistika hakkab täienema iga kuu

01. JUULI 2020

Alates tänasest on tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis kättesaadavad tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kalendrikuu kaupa. Andmeid hakatakse täiendama iga kuu.

2020. aasta esimese viie kuuga on registreeritud kokku 47 tuberkuloosijuhtu, neist 40 on tuberkuloosi esmasjuhud, selgus Tervise Arengu Instituudi tuberkuloosiregistri andmetest.

Loe lisa...