Uudised

Tagasi

Kaks kolmandikku Eesti puukidest on nakkusekandjad

22. JAANUAR 2021

Tervise Arengu Instituut (TAI) kaasas möödunud aastal elanikkonna teadust tegema, et koos inimeste abiga kaardistada Eesti puugiohtlikumad piirkonnad. Üle-eestilise puugiuuringu tulemustest selgus, et kõige rohkem esineb puukidega levitavatest nakkustest puukrikketsioosi tekitajaid, mida leiti rohkem kui kolmandikult uuritud puukidelt. Kõige nakkusohtlikumateks piirkondadeks osutusid Tartumaa, Harjumaa, Viljandimaa ja Valgamaa.

Loe lisa...

 

TAI kutsub 20 000 elanikku osalema suures vaimse tervise uuringus

04. JAANUAR 2021

Tänasest saadab Tervise Arengu Instituut (TAI) välja uuringukutseid 20 000 elanikule, et esmakordselt koostada põhjalik ülevaade Eesti rahvastiku vaimse tervise olukorrast. Uuringus selgitatakse välja vaimse tervise probleemide levimus, haavatavamad grupid ning lõpptulemusena pakutakse lahendusi, kuidas inimeste vaimset heaolu toetada.

„Uuringus keskendume erinevatele teemadele, näiteks inimeste heaolu, psühholoogilised probleemid, stress ja emotsioonid, vaimse tervise teenuste kasutamine, toimetulek koroonapandeemia ajal ning tervisekäitumine. Soovime, et riigil oleks ülevaade vaimse tervise olukorrast, kuna ainult nii on võimalik planeerida vaimse tervise teenuste arendamist või hinnata erinevate sündmuste mõju rahvastiku vaimsele tervisele,“ kommenteeris TAI vanemteadur ja uuringukonsortsiumi juht Kenn Konstabel.

Uuringu põhiosa koosneb küsitlus- ja registriuuringust. Küsitlus toimub aasta jooksul kolm korda, osalemine on vabatahtlik ja konfidentsiaalne ning sihtrühmaks on vähemalt 15-aastased Eesti elanikud. Esimeses uuringulaines kutsutakse osalema vähemalt 18-aastaseid. Uuringukutsed saadetakse rahvastikuregistrist juhuslikult valitud inimestele e-postiaadressile või tavapostiga. Küsimustikule vastamine võtab aega kuni 30 minutit, vastata saab eesti, vene või inglise keeles. Küsitlusuuringu tulemusi täiendatakse riiklikest registritest pärinevate andmetega.

Uuringu esialgseid tulemusi tutvustatakse 2021. aasta jooksul. Lõpptulemused valmivad  2022. aasta veebruariks ning aitavad kaasa riikliku vaimse tervise monitooringusüsteemi planeerimisele. Uuring viiakse läbi koostöös Tartu Ülikooliga ning seda rahastatakse Eesti Teadusagentuuri RITA tegevuse 1 vahenditest.

Uuringu kohta saab täpsemat infot TAI veebist.

Loe lisa...

 

Kevadised koroonapiirangud narkootikumide kättesaadavust ei vähendanud

22. DETSEMBER 2020

Tervise Arengu Instituut (TAI) viis kevadel läbi küsitlusuuringu, mille eesmärk oli välja selgitada koroonapiirangute mõju narkootikumide tarvitamisele. Uuringus osalesid eelneva 12 kuu jooksul narkootikume tarvitanud Eesti inimesed, kellest pea 90 protsenti olid viimase 30 päeva jooksul narkootikume tarvitanud.

Loe lisa...

 

Muusikud Jüri Pootsmann ja Valter Soosalu kutsuvad suitsetajaid liituma uuel aastal Sigarexitiga

29. DETSEMBER 2020

Tervise Arengu Instituut (TAI) koostöös muusikute Jüri Pootsmanni ja Valter Soosaluga kutsuvad suitsetajaid alustama uuest aastast tubaka- ja nikotiinivaba elu ja tegema Sigarexitit. Loobumiskampaania stardib 1. jaanuaril.

Loe lisa...

 

Räägi kaasa: riiklik vähitõrje tegevuskava liigub avalikule arutelule

21. DETSEMBER 2020

Sotsiaalministeerium korraldab täna, 21. detsembril kell 11 veebiseminari, kus tutvustatakse kavandatavat riiklikku vähitõrje tegevuskava aastateks 2021-2030. Tegevuskava tööversioon läheb avalikule konsultatsioonile ning sellele oodatakse tagasisidet 10. jaanuariks 2021.

Loe lisa...