Uudised

Tagasi

Uudis

29. OKTOOBER 2019

Viimane võimalus osaleda elanike tervisele ja toimetulekule keskenduvas suures uuringus

Lõppemas on neljanda suuremahulise elanike terviseuuringu (Eesti terviseuuring 2019) küsitlusperiood, millega Tervise Arengu Instituut (TAI) ja Statistikaamet koguvad 8500 inimeselt andmeid terviseseisundi ja toimetuleku kohta. Interneti teel saab viimane osa kutsututest vastata 31. oktoobrini, küsitlejad kohtuvad vastajatega aasta lõpuni.

Milline on Eesti inimese tervis – kuidas ta liigub, milline on tema meeleolu, kuidas tuleb toime oma igapäevaeluga? Sellistele ja paljudele teistele küsimustele otsivad TAI ja Statistikaamet vastuseid suures Eesti elanike terviseuuringus. Uuringuga võrreldakse muutusi rahvastiku terviseseisundis, seejuures võttes arvesse ka teisi mõjutavaid tegureid, näiteks arstiabi kättesaadavust, abivajadust kui ka tervisekäitumist. Terviseuuringu tulemused on aluseks rahvastiku terviseprogrammide kujundamisele, ennetustegevuse korraldamisele ning seniste tegevuste hindamisele. Selles uuringulaines osalevad ka teised Euroopa Liidu liikmesriigid, mis annab võimaluse võrrelda Eesti tulemusi teiste riikidega.

„Küsitlus hõlmab ligi 1 protsenti rahvastikust, seega on iga inimene ainulaadne ja oluline tervikpildi saamisel,“ selgitas Mare Ruuge, TAI tervisestatistika osakonna vanemanalüütik. „Kui vahel on küsitlusuuringute tulemuste vaatamisel tekkinud mõte, et nii küll olla ei saa, siis oma vastamisega on võimalik lisada see puuduv ja väärtuslik oma osa nüüd terviseuuringusse.“

Intervjuu viivad läbi Statistikaameti küsitlejad. „Küsimustele on võimalik vastata silmast silma intervjuul vastajale sobival ajal ja kohas,“ selgitas Marin Tasuja Statistikaametist. Selleks tuleb küsitlejaga aeg ja koht kokku leppida. Küsitleja kontaktandmed on saadetud kutses. Kui kutse on vahepeal kaduma läinud, palume võtta ühendust klienditoega telefoni 625 9100 või e-posti aadressil klienditugi@stat.ee.

Kogutud andmeid töödeldakse turvaliselt ning kõikide vastajate andmed on kaitstud. Tulemused esitatakse ainult üldistatult ega seostata mingil viisil konkreetsete isikutega.

Andmed avaldatakse 2020. aasta teises pooles TAI avalikus andmebaasis.

Täpsem info uuringu kohta TAI veebilehelt.