Uudised

Tagasi

Uudis

04. JUUNI 2019

Tervisedenduse konverents räägib keskkonna mõjust tervisele ja heaolule

Täna Tallinnas Kultuurikatlas toimuva tervisedenduse konverentsi keskmes on tervist toetava elukeskkonna kujundamine.

 Inimeste tervist ja tervisekäitumist, aga ka valikuvõimalusi mõjutab meid ümbritsev keskkond – ruumiline, vaimne, emotsionaalne, majanduslik, poliitiline, sotsiaalne. „Tervise hoidmisel on oluline inimeste teadlikkus, kuid ainult teadmised ei muuda inimeste käitumist. Peame töötama selle nimel, et meie igapäevane keskkond aitaks edendada ja hoida tervist ning soosiks tervislikke valikuid,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Keskkond, kus tervislik valik on kõige lihtsam toetab nii tööealisi, lapsi kui eakaid. Tervis on väärtus, mida tuleb hoida kogu elu.“

Avaettekandes käsitleb professor Helen Sooväli-Sepping Tallinna Ülikoolist liikumisaktiivsuse näitel Eestis, kuidas planeeringud linna ja maapiirkondades mõjutavad inimeste käitumist ja valikuid. Sarnasel teemal teeb ettekande Dr Laurence Carmichael Lääne-Inglismaa Ülikoolist ja WHO tervislike linnakeskkondade koostöökeskusest, kes toob Euroopa teiste riikide praktilisi näiteid tervislike valikuid toetavast ruumilisest planeerimisest kohalikes omavalitsustes.

KantarEmori käitumisteaduste juhtekspert Heidi Reinsoni huviorbiidis on, kuidas ümbritsev keskkond ja meie meeled käitumist kujundavad. Kui palju kasu on argumendist ja tahtejõust, kui silme ees sähvib isuäratav ahvatlus, ninna jõuab meeliülendav aroom ja tervist kahjustavad valikud on otse käeulatuses? Ja sealsamas kõrval keegi teine nautimas just seda, millest soovitatakse loobuda.

Tervise Arengu Instituudi tervise ja heaolu edendamise keskuse juht Tiia Pertel räägib Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu põhjal õpilaste tervist ja tervisekäitumist mõjutavast keskkonnas. Oma ettekandes keskendub ta pere- kui koolikeskkonnale, koolis kiusamisele, toitumisele ja liikumisele ning uimastite tarvitamisele.

Konverentsi raames toimuvad kuus erinevat paralleelsessiooni. Sessioonides on võimalik kaasa rääkida liikumis- ja toitumisharjumusi mõjutavate eri keskkondade kujundamisel ning osaleda „Elukeskkonna planeerimise“ simulatsioonimängul. Kaks sessiooni arutlevad vaimse tervise hoidmise teemadel, sealhulgas ühes neist keskendutakse konkreetsete juhtumite põhjal töökeskkonna psühhosotsiaalsete ohutegurite analüüsile. Täpsema ülevaate paralleelsessioonidest saab konverentsi veebist.

Konverentsipäev lõpeb tulevikku vaatava paneelaruteluga „Tervist toetav keskkond aastal 2030“. Arutelul osalevad Nele Kunder Eesti Tervisedenduse Ühingust ja Tallinna Tervishoiukõrgkoolist, Erik Kosenkranius Keskkonnaametist, Mart Kull Viljandi Haiglast ning Tallinna Ülikooli doktorant Anni Müüripeal.

Konverentsi korraldavad koostöös Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut, HPP projekt ja Maailma Terviseorganisatsiooni esindus Eestis.

Konverentsi on võimalik jälgida Postimehe ülekande vahendusel.