Uudised

Tagasi

Uudis

08. MAI 2019

Täna toimuv vabariiklik olümpiaad toob kokku parimad inimeseõpetuse ainetundjad noored üle Eesti

Täna saavad Tallinnas kokku 84 õpilast üle Eesti, kes näitasid oma piirkonnas väga häid inimeseõpetuse teadmisi. Kokku osales inimeseõpetuse olümpiaadi piirkonnavoorudes sel aastal 1078 õpilast 5.-8. klassidest. Olümpiaadi tuleb avama Tervise Arengu Instituudi direktor Annika Veimer.

Olümpiaadi žürii esinaise ja Inimeseõpetuse Ühingu eestvedaja Margit Kagadze sõnul korraldab aineliit vabariiklikku olümpiaadi juba viiendat korda. Esmakordselt toimus vabariiklik ainevõistlus kaheksa aastat tagasi. Osalejate arv on kõikidel kordadel püsinud kõrgel, ulatudes alati üle tuhande õpilase. „Olümpiaad aitab selgitada välja ja tunnustada parimaid inimeseõpetuse ainetundjaid ja nende õpetajaid ning toetada õpilaste süvendatud enesetäiendamist õppeaines, kus on fookuses iseenda tundmine, tervist toetav käitumine ja sotsiaalsete oskuste arendamine,” kinnitab Kagadze.

Olümpiaad koosneb nii individuaal- kui grupitööst, õpilased panevad oma teadmised proovile näiteks tervisliku toitumise, esmaabi, kehalise aktiivsuse, ohutu liiklemise ja probleemide eduka lahendamise küsimustes. Seniste olümpiaadide tagasiside on näidanud, et õpilastele on eriliselt meeldinud just olümpiaadi grupitöö osa, kus lisaks ülesannete lahendamisele saab arendada ka oma meeskonnatöö oskusi.

Aineolümpiaadi korraldab Inimeseõpetuse Ühing koostöös Tervise Arengu Instituudi, Maanteeameti, Eesti Tervishoiumuuseumi, Tartu Ülikooli Liikumislabori, Tartu Ülikooli Teaduskooli ning HITSAga. Olümpiaadi toetab Haridus- ja Teadusministeerium. Olümpiaadi žüriiliikmed on Margit Kagadze (Inimeseõpetuse Ühing), Merike Kull (Tartu Ülikool), Ülle Säälik (Tartu Ülikooli Narva kolledž), Katrin Kullasepp (Tallinna Ülikool) ja Tiia Pertel (Tervise Arengu Instituut).

Inimeseõpetuse olümpiaadi lõppvoor toimub Tallinnas, Tervise Arengu Instituudi ruumides (Hiiu 42) 8. mail kell 12.00–16.00.

Inimeseõpetuse Ühing (IÜ) on mittetulunduslik organisatsioon, mis koondab inimeseõpetuse õpetajaid ja arendajaid. IÜ igapäevane töö tähendab infovahetust, koostööd haridusorganisatsioonidega, õppematerjalide loomist ja kaasalöömist õppekavaarenduses. IÜ loodi 2003. aastal ning tänaseks on seal liikmeid üle Eesti. Inimeseõpetuse olümpiaadi vabariikliku lõppvooru tulemused avaldatakse 22. mail Tartu Ülikooli Teaduskooli veebilehel.

Lisainfo:
Margit Kagadze, olümpiaadi žürii esinaine, inimese.opetus@mail.ee, tel 534 74 137 
Inimeseõpetuse Ühingu koduleht