Uudised

Tagasi

Uudis

06. JAANUAR 2019

Valminud on analüüs „Eesti tervishoiutöötajad 2017“

Analüüsist selgub, et 2017. aasta novembris oli Eestis 9% rohkem tervishoiutöötajaid kui 2013. aastal samal ajal. Arstide arv kasvas nelja aastaga 4%, kõigi hambaarstiametite arstide arv 6%, õendustöötajate arv 10 ja hooldajate arv 6%.

2017. aasta novembris töötas Eestis kokku 23 750 tervishoiutöötajat, neist arste oli 4569, hambaraviarste 1265, õdesid ja ämmaemandaid 8612 ning hooldajaid 3687.

Lisaks tervishoiutöötajate arvule esitatakse analüüsis ülevaade kõigi tervishoiutöötajate soolise jaotuse, keskmise vanuse ja vanuselise jaotuse, avalikus ja erasektoris töötamise, koormuse, palga, täidetud ametikohtade maakondliku jaotuse kohta – kõik need näitajad ametite järgi.

Viimases peatükis esitatakse lisaks ka arstide ja õdede migratsiooniandmed.

Analüüs on kättesaadav instituudi uuringute andmebaasis: http://www.tai.ee/et/terviseandmed/uuringud/download/476.