Uudised

Tagasi

Uudis

28. NOVEMBER 2018

Statistika: Ägeda müokardiinfarkti tõttu ravitute arv oli 1,4% väiksem kui eelneval aastal

2017. aastal raviti Eestis 2737 ägedat müokardiinfarkti juhtu, mis eelneva aastaga võrreldes oli 1,4 protsenti vähem. Kolmveerand ägeda müokardiinfarkti juhtudest olid esmakordsed infarktid.

Mehi haigestub rohkem. 2017. aastal hospitaliseeriti 1602 meest, mis moodustas kõigist juhtudest 59%. Naiste juhte oli 1135. Äge müokardiinfarkt on valdavalt eakate inimeste haigus, millesse mehed haigestuvad nooremalt. 2017. aastal oli 65-aastaste ja vanemate osatähtsus meespatsientide seas 58% ja naispatsientide seas 87%.

Andmebaasi on lisatud müokardiinfarkti registri (EMIR) 2017. aastal ägedasse müokardiinfarkti haigestunute ja hospitaliseeritute andmed, samuti valitud ravikvaliteedi ja riskifaktorite näitajad. Põhjalikum kokkuvõte registri tööst ja andmetest on kättesaadav EMIR-i veebilehel http://www.infarkt.ee/.